Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
22.04.2024, 22:26

3RG Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd spółki 3R GAMES S.A („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2024, publikacja raportu rocznego za 2023 rok planowana była na dzień 30 kwietnia 2024 roku.
Nowa data publikacji raportu rocznego za 2023 rok określona zostaje na dzień 25 kwietnia 2024 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty