Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
23.04.2024, 20:38

3RG Złożenie ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 3/2023), co do którego regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 12/2023), Spółka w dniu 23 kwietnia 2024 r. złożyła następujące oferty nieodpłatnego objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 9/2023) i uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki (dalej: „Warranty”):
- Prezesowi Zarządu – panu Piotrowi Surmaczowi – ofertę objęcia 600.000 Warrantów; - Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu – ofertę objęcia 300.000 Warrantów; - współpracownikowi Spółki – ofertę objęcia 300.000 Warrantów. Złożone przez Spółkę oferty objęcia Warrantów dotyczą realizacji programu motywacyjnego za rok obrotowy 2023. Termin ważności ofert objęcia Warrantów wynosi 14 dni. O decyzji uprawnionych dotyczącej objęcia Warrantów Spółka poinformuje w odrębnych raportach.

Inne komunikaty