Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
21.05.2024, 16:16

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w wyniku pośredniego nabycia akcji

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od Pani Galyny Gerega zawiadomienie z dnia 20 maja 2024 r. dotyczące przekroczenia przez nią progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki, co nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji polegającego na uzyskaniu statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie względem spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, będącej akcjonariuszem Spółki.
Treść powyższego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.).

Załączniki

Inne komunikaty