Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
23.05.2024, 16:51

ART Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r. [„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”], informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: [i] „Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej” oraz [ii] „Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki”, w dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu] polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 19 i 20 nowego porządku obrad.
Akcjonariusz Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie zaproponował kandydaturę Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada: 1. Zaktualizowaną i ujednoliconą pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.; 2. Uzupełnione formularze do głosowania; 3. Uzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń; 4. Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem; 5. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał; 6. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty