Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RELPOL: strona spółki
11.06.2024, 9:49

RLP Podpisanie umów zastawu rejestrowego dotyczących umowy kredytowej.

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Relpol S.A. umowy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wobec banku z tytułu zawartej w dniu 02.08.2021 roku umowy kredytowej dotyczącej finansowania projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego "Opracowanie przemysłowych przekaźników bistabilnych oraz przemysłowej technologii ich produkcji" .
Umowy dotyczą zastawu rejestrowego na maszynach zakupionych do produkcji przemysłowych przekaźników bistabilnych tj. automatu do ażurów, automatu do zapraski, automatu do montażu zestawu zwory w płytkę oraz linii montażu przekaźników R2N/R3N/R4N. Umowy zastawu rejestrowego zabezpieczają wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.150 tys. zł. Zastaw rejestrowy wygaśnie z chwilą pełnego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych i obejmuje końcowe saldo wszelkich kwot należnych bankowi. Zastaw staje się skuteczny od dnia jego wpisu do Rejestru Zastawów. Maszyny stanowiące przedmiot zastawu rejestrowego zostały ubezpieczone i objęte umową o przelew wierzytelności. Zawarcie tych umów było warunkiem wynikającym z zawartej z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego. O zawarciu umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 12.08.2021, a o aneksie w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 01.08.2022 i nr 5/2024 z dnia 29.02.2024.

Inne komunikaty