Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
APLISENS: strona spółki
11.06.2024, 13:06

APN Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd APLISENS S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 11 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 14 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i terminów dywidendy.
ZWZ postanowiło zysk netto Spółki za 2023 rok w kwocie 29 315 869,88 zł przeznaczyć: a) w kwocie 18 180 756,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 11 135 113,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 1,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 11 135 113 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 10 lipca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 7 sierpnia 2024 r.

Inne komunikaty