Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2024r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Piotra Fortuny o rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pan Piotr Fortuna nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji.
W związku z 13 punktem porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2024r. akcjonariusz spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zgłosiła w dniu dzisiejszym kandydaturę Pana Stanisława Krukara do Rady Nadzorczej Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Informacja o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty