Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

0
Podziel się

Dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec IV kw. 2019 r., co oznacza spadek o 1% kw/kw i o 0,9% wzrósł w porównaniu z końcem 2018 r., podało Ministerstwo Finansów (MF).

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.
bEpMlZuJ

"Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł, co oznaczało: spadek o 10 258,6 mln zł (-1%) w IV kwartale 2019 r., wzrost o 6 618,8 mln zł (+0,7%) w porównaniu z końcem 2018 r." - podał także resort.

Zmiana PDP w IV kwartale 2019 r. była wypadkową:

- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 14 645,1 mln zł (-1,6%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 14 716,2 mln zł (-1,6%),

bEpMlZuL

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 4 387,7 mln zł (+5,6%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 4 341,2 mln zł (+5,9%),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,2 mln zł (-2,1%).

Zmiana PDP w całym 2019 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 335,4 mln zł (+0,04%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 20,6 mln zł,

bEpMlZuR

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 6 295,3 mln zł (+8,2%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 5 672,1 mln zł (+7,8%),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 11,9 mln zł (-17,2%).

"Relacja PDP do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc." - czytamy także.

Na zmianę wysokości długu EDP w IV kwartale 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

bEpMlZuS

- spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 847,2 mln zł,

- zmiana stanu konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: depozytów na rachunku ministra finansów i skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym KFD, -563,8 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych o 285,5 mln zł.

Zmiana długu EDP w całym 2019 r. wynikała, podobnie jak w przypadku PDP, głównie ze zmian zadłużenia JST. Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął głównie:

bEpMlZuT

- spadek zadłużenia KFD o 818,9 mln zł,

- zmiana stanu konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: SPW posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-4 034,4 mln zł) oraz depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (+669,0 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- spadek zobowiązań wynikających z inwestycji infrastrukturalnych (autostrady) o 423,3 mln zł,

- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 824,2 mln zł, podano dalej.

bEpMlZuU

"Relacja długu EDP do PKB w 2019 r. wyniosła 46,1% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc." - czytamy także.

Na koniec 2019 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 716,2 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z III kw. 2019 r. o 2,6 mld zł (+0,4%) i w stosunku do końca 2018 r. o 27,9 mld zł (+4,1%).

Natomiast dług zagraniczny spadł o 12,9 mld zł (-4,5%) w IV kw. i o 21,3 mld zł (-7,2%) w całym 2019 r. do poziomu 274,8 mld zł, co było głównie wynikiem spadku długu zagranicznego SP przy:

- spadku długu w euro (-1,6 mld euro), w USD (-2,4 mld USD), CHF (-1,0 mld CHF), CNY (-3,0 mld CNY),

- umocnieniu złotego - spadek długu z tego tytułu wyniósł 1,1 mld zł w całym 2019 r., w tym 8,3 mld zł w IV kwartale.

"Na koniec 2019 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 27,7%, co oznaczało spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z końcem III kwartału 2019 r. i o 2,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2018 r. Był to najniższy poziom od II kwartału 2011 r." - czytamy także.

(ISBnews)

bEpMlZvm
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)