Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

0
Podziel się

Eurogrupa w tzw. rozszerzonym składzie, czyli z udziałem Polski, uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa i dyskutowała o możliwościach pobudzenia gospodarki po kryzysie, podało Ministerstwo Finansów. Omawiane propozycje wychodzą naprzeciw szeregu polskich pomysłów przedstawionych w liście ministra Tadeusza Kościńskiego do ministrów finansów państw członkowskich, podkreślił resort.

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa
bEpTBwiJ

"W trakcie posiedzenia Eurogrupy w formacie inkluzywnym ministrowie finansów podsumowali prace podejmowane w UE w celu złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Omówili także możliwe dalsze kroki i inicjatywy, które mogłyby być wykorzystane do ochrony gospodarek państw członkowskich, także w okresie wychodzenia z kryzysu. Przygotowanie takich propozycji stanowi realizację zobowiązania nałożonego przez szefów państw i rządów 26 marca br. do przygotowania gospodarczej odpowiedzi na pandemię spowodowaną COVID-19. Odnotowano, iż dotychczasowe wsparcie fiskalne w poszczególnych państwach członkowskich odpowiada już 3% unijnego PKB, a działania płynnościowe stanowią wartość odpowiadającą 16% unijnego PKB" - czytamy w komunikacie.

Wśród inicjatyw unijnych podjętych w ostatnim czasie, a gdzie prace legislacyjne są już mocno zaawansowane, na szczególną uwagę zasługują te dotyczące zwiększenia elastyczności wykorzystania budżetu UE. To jeden z elementów pakietu przedstawionego przez Komisję Europejską 2 kwietnia br., który wprowadza szereg ułatwień w wykorzystaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym umożliwienie transferów niewykorzystanych środków między funduszami w celu sfinansowania działań w obszarach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem.

"Te propozycje idą w dobrym kierunku, podziękowałem za nie Komisji Europejskiej, w tym za to, że uwzględniła część zgłaszanych przeze mnie propozycji, ale potrzebne są dalsze uproszczenia i bardziej elastyczne wykorzystanie środków unijnych" - powiedział po spotkaniu minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

bEpTBwiL

Ministrowie kierunkowo poparli także propozycje Komisji Europejskiej ustanowienia instrumentu pożyczkowego, który ma wspierać zachowanie miejsc pracy i chronić przed bezrobociem pracowników w różnych formach zatrudnienia (tzw. instrument SURE). Ma on być dodatkową pomocą finansową, uzupełniającą środki krajowe i regularne wsparcie udzielane na podobne cele w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Polska wspiera i będzie wspierać takie wspólne działania, które są otwarte na wszystkie państwa UE i poparte solidarnością. Zabiegamy, by były one oparte o wzmocniony budżet UE, to znaczy większy budżet UE w nowej wieloletniej perspektywie, ale gotowi jesteśmy także wspierać je swoimi gwarancjami, tak jak inne państwa członkowskie" - powiedział Kościński.

"Uważamy także, że to moment na znalezienie na poziomie unijnym nowych źródeł finansowania tych wyzwań, m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, i by stało się to jednym z priorytetów UE" - dodał.

Kolejnym elementem omówionego pakietu jest propozycja Europejskiego Banku Inwestycyjnego ustanowienia paneuropejskiego systemu gwarancyjnego, który pozwoliłby na zwiększenie wsparcia finansowego dla sektora prywatnego, którego uczestnicy wykazują rentowność w perspektywie długoterminowej oraz spełniają kryteria dla udzielenia pożyczek na rynku komercyjnym, ale z uwagi na pandemię borykają się z trudnościami ekonomicznymi.

bEpTBwiR

"EBI jest jednym z filarów naszej unijnej odpowiedzi na kryzys, a środki, które popłyną z tego kierunku będą wspierały przedsiębiorców, dlatego Polska silnie wspiera tę inicjatywę" - wskazał minister.

Resort podkreślił też, że omawiane propozycje wychodzą naprzeciw szeregu polskich pomysłów przedstawionych w liście ministra Tadeusza Kościńskiego do ministrów finansów państw członkowskich UE z 1 kwietnia br. Wskazane w nim inicjatywy, w opinii Polski, mogą przyczynić się do lepszego zaadresowania natychmiastowych potrzeb w służbie zdrowia, wsparcia także długofalowego przedsiębiorców i ochrony obywateli.

bEpTBwjm
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)