Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

No Gravity Games sprzedał udziały w No Gravity Development planującej debiut

0
Podziel się

No Gravity Games sprzedał udziały w spółce No Gravity Development, osiągając zysk w wysokości przekraczającej 250 tys. co wpłynie znacząco na wynik za II kw. 2020 r., podała spółka. No Gravity Development prowadzi działalność w zakresie tworzenia i portowania gier i planuje debiut na NewConnect.

No Gravity Games sprzedał udziały w No Gravity Development planującej debiut
bEpyeydh

"Zarząd No Gravity Games zbył łącznie 93 udziały w kapitale zakładowym No Gravity Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za łączną cenę w wysokości 269 400 zł. Uzyskana wycena rynkowa No Gravity Development wynosi 7 630 000 zł. Emitent zwraca uwagę, że zbyte udziały zostały objęte przez emitenta po wartości nominalnej (tj. 50 zł za 1 udział i 4 650 za wszystkie 93 zbyte udziały), co oznacza, że na opisanych powyżej transakcjach zbycia udziałów emitent osiągnął zysk w wysokości przekraczającej 250 tys. zł, co wpłynie znacząco na wynik (zysk netto) emitenta za II kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Środki uzyskane ze zbycia udziałów zostaną przeznaczone na finansowanie nowych gier wydawanych przez spółkę, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów i zysków. Część uzyskanych środków posłuży również do zmniejszenia stanu zobowiązań, podano także.

"Emitent przypomina, że No Gravity Development prowadzi działalność w zakresie tworzenia i portowania gier. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent posiada 1 370 udziałów reprezentujących 62,84% kapitału zakładowego tej spółki. W przypadku otrzymania atrakcyjnych ofert emitent nie wyklucza kolejnych transakcji sprzedaży części udziałów No Gravity Development. Założeniem strategicznym emitenta jest jednak utrzymanie kontroli nad No Gravity Development" - czytamy dalej.

bEpyeydj

No Gravity Development przypomina również, że trwają prace mające na celu wprowadzenie No Gravity Development do obrotu na rynku NewConnect. W szczególności w najbliższych dwóch tygodniach powinna zostać podjęta uchwała o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

bEpyeydK
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)