Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
transport
10.03.2020 08:39

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

OT Logistics dokonało rewizji założeń planu naprawczego przyjętego 19 grudnia 2018 roku, podała spółka. Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, do których należy m.in. koncentracja działalności biznesowej na działalności portowej.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Realizując dotychczasową strategię oraz założenia planu naprawczego, zarząd spółki sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, gdzie w zakresie jego działań będzie:

1. Koncentracja działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej. Aktywa portowe, spedycja oraz związane z tym działalności wspomagające pozostaną w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem dochodów Grupy. Wobec niezadowalającej sytuacji na rynku przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych emitent planuje ograniczyć zaangażowanie w tym segmencie działalności. Dodatkowo w związku z planowanymi dezinwestycjami spółek w grupie kapitałowej - wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej oraz zmniejszenie ekspozycji w zakresie aktywów nie synergicznych z pozostałymi spółkami Grupy OTL.

2. Zwiększenie synergii operacyjnych pomiędzy spółkami Grupy OT Logistics, w tym poprzez kontynuację procesów restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji obciążeń kosztowych, planowane pozyskanie środków z pożyczki od głównego akcjonariusza oraz środków z planowanych dezinwestycji, co istotnie wpłynie na poprawę płynności finansowej oraz na możliwości odzyskania zmniejszonego, z uwagi na sytuację płynnościową, potencjału w zakresie działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu, realizacja ww. celów pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych grupy, w tym na wypracowanie realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym uzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania i terminowego regulowania wszystkich zobowiązań, podkreślono.

W przypadku wypełnienia założeń planu zarząd spółki przewiduje możliwości uzyskania najdalej od 2022 r. funkcjonowania OT Logistics jako spółki mogącej zapewnić stabilny i powtarzalny poziom dywidendy dla akcjonariuszy.

"W ramach rewizji założeń planu naprawczego zarząd spółki podjął decyzję o opracowaniu strategii stabilizacji i rozwoju Grupy OT Logistics na lata 2020-2023, której szczegóły zostaną przygotowane przez zarząd i przedstawione do akceptacji radzie nadzorczej spółki najdalej do 30 czerwca 2020 roku, a jej założenia zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zatwierdzeniu" - podsumowano.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

Tagi: transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz