Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PGE miała 471 mln zł zysku netto, 1 677 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

0
Podziel się

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 471 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 416 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGE miała 471 mln zł zysku netto, 1 677 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.
bDYMoCwR

Zysk operacyjny wyniósł 621 mln zł wobec 507 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 677 mln zł wobec 1 441 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9696 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 6091 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2173 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 697 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 932 mln zł w porównaniu z 18 962 mln zł rok wcześniej.

bDYMoCwT

Wynik EBITDA po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18% wyższy r/r. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł. Pozytywny wpływ na wynik samego III kwartału miał wzrost zrealizowanej ceny energii o 68 zł/MWh w stosunku do roku ubiegłego, podano w komunikacie.

Największy udział w zysku EBITDA raportowanej Grupy PGE po 9 miesiącach 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 765 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 810 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył raportowany okres wynikiem 865 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 532 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 411 mln zł.

"Utrzymujemy trend solidnych wyników finansowych, które wzmacniane są przez zdarzenia jednorazowe. Kolejny raportowany okres kończymy także z satysfakcjonującymi wynikami operacyjnymi i wzrostem produkcji z odnawialnych źródeł energii. Tylko z wiatru wyprodukowaliśmy 23% więcej energii niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a zwiększone wolumeny źródeł niesterowalnych po raz kolejny przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na pracę stabilizujących system wodnych elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 67%" - powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Na wyniki operacyjne po trzech kwartałach 2019 r. miało wpływ przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych, co związane było ze zwiększonym wolumenem produkcji z wiatru (+1,9 TWh) oraz zwiększonym wolumenem energii importowanej (+2,7 TWh), przy spadku krajowego zużycia energii o 0,8 TWh.

bDYMoCwZ

"W 9 miesięcy 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 43,44 TWh energii elektrycznej, z czego 24,82 TWh (o 16% mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także modernizacji prowadzonych w obu elektrowniach" - czytamy dalej.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 13,54 TWh, co oznacza spadek o 12% w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 9% wzrósł natomiast wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3,12 TWh. Na wzrost wpłynęła większa produkcja energii elektrycznej w kogeneracji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 23% produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy, gdzie zanotowano wzrost o 39% Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 67% wzrost produkcji w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.

bDYMoCxa

"Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w raportowanym okresie 27,1 TWh, co oznacza utrzymanie na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, mimo krajowego spadku zużycia energii" - podsumowano.

Nakłady inwestycyjne grupy po trzech kwartałach 2019 r. w wyniosły 4,5 mld zł i były o 19% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1622 mln zł wobec 452 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

bDYMoCxu
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)