Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
chemia
02.03.2020 08:46

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

Polwax, w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt umowy na realizację inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, skierował przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę obejmujący łączną kwotę 132,15 146 863,43 zł, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

Na ww. kwotę składają się:

1) 84 345 510,61 zł z tytułu poniesionej przez spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty,

2) 47 801 352,82 zł z tytułu poniesionej przez spółkę szkody w postaci utraconych korzyści, podano.

"Pozew został skierowany w związku z upływem w dniu 27 lutego 2020 r. terminu skierowanego do Orlen Projekt wezwania do zapłaty skorygowanych kwot roszczeń wynikających z aktualizacji kalkulacji szkód poniesionych przez spółkę powstałych w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację inwestycji, które polegały w szczególności na:

1) braku przedstawienia przez Orlen Projekt do akceptacji przez dostawcę technologii dokumentacji projektowej i doboru urządzeń niekluczowych, które przekłada się na niespełnienie warunków w zakresie gwarancji dotyczącej możliwości osiągnięcia wartości wydajności procesów określonych umową licencyjną;

2) opóźnieniu się przez Orlen Projekt w realizacji inwestycji, które przekłada się na wygaśnięcie gwarancji na prace objęte umową licencji oraz dostarczone przez dostawcę technologii urządzenia kluczowe;

3) ujawnieniu przez specjalistów branżowych istnienia braków w dokumentacji projektowej i konieczności wprowadzenia zmian mających charakter istotny, a także zrealizowania części fundamentów, bez uprzednio uzyskanego zamiennego pozwolenia na budowę;

4) kolejnym wtórnym skażeniu gruntu powstałym na skutek nienależycie wykonanego przez Orlen Projekt bypassu kanalizacji" - czytamy w komunikacie.

19 grudnia ub.r. Polwax podjął decyzję o niekontynuowaniu realizacji inwestycji, mając na względzie rozmiar wyrządzonej szkody oraz liczne zagrożenia i ryzyka wynikające z nienależytego wykonania umowy, i zapowiedział, że wystąpi z roszczeniami wobec PKN Orlen na łącznie ok. 271 mln zł.

25 lutego br. Polwax poinformował, że w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych roszczeń w kwocie 132,15 mln zł, w terminie do 27 lutego 2020 r.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz