Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 rok

1
Podziel się:

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 rok

"Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2021 r. wyniesie 4,0%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 7,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług wyniesie 1,8% natomiast średnioroczny kurs euro ukształtuje się na poziomie 4,45 zł, a kurs dolara amerykańskiego 3,96 zł. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 138,2 mld zł (5,9% PKB) zaś państwowy dług publiczny 1 241,6 mld zł (52,7% PKB)" - czytamy w komunikacie.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 486 784 028 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 404 484 028 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 369 140 013 tys. zł.

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2021 uwzględnia m.in.: - finansowanie programu "Rodzina 500+";

- realizację zobowiązania rządu do zwiększenia w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB;

- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84%;

- realizację rządowego programu "Dobry start"; finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego; realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021,

- wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r.;

- finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na zwiększonym poziomie do 2,2% PKB czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 500 000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 31 880 988 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na rok 2021 uwzględniono również wydatki na realizację programów wieloletnich, podano także.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 87 340 722 tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 71 448 652 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 6 864 846 tys. zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 597 094 719 tys. zł oraz 507 929 873 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 89 164 846 tys. zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Do ustawy budżetowej dołączono uzasadnienie zawierające sporządzany w układzie zadaniowym skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata: państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
narobił
3 lata temu
się, to niech na nartki jedzie podładować bakterie ... narót bine pokłony za tę niewiarygodną harówkę!