Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Projprzem miał 1,58 mln zł zysku netto, 4,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Projprzem Makrum odnotował 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projprzem miał 1,58 mln zł zysku netto, 4,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.
bEraYCbV

Zysk operacyjny wyniósł 4,66 mln zł wobec 0,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,92 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 48,36 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2020 r. grupa Projprzem Makrum kontynuowała produkcję i sprzedaż w głównych segmentach działalności, tj. systemach przeładunkowych, konstrukcjach stalowych i parkingach automatycznych oraz budownictwie przemysłowym. Bardzo duży wzrost przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego (35,2 mln zł tj. o 272,9%.) był efektem daleko zaawansowanych i realizowanych przez trzy oddziały Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. projektów, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019 budowy były w początkowej fazie i realizowane jedynie w dwóch oddziałach (oddział Wrocław był w organizacji). Spadek przychodów odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych (1,2 mln zł tj. 4%). Produkt ten skierowany jest głównie na rynki eksportowe - ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii spowodował przesunięcie w czasie dostaw wyrobów spółki dominującej grupy przemysłowej, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

bEraYCbX

"Wzrost przychodów odnotowano w segmencie konstrukcji stalowych (0,9 mln zł, tj. o 15,2%). Wzrosła również sprzedaż parkingów MODULO o 2 mln zł, tj. o 94,7%. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu tego asortymentu i istotnej poprawy rentowności sprzedaży oraz wzmocnienia konkurencyjności i rozpoznawalności na rynku tych produktów. Spadek sprzedaży maszyn Makrum (1,1 mln zł tj. o 31,7%) w okresie 3 m-cy 2020 r. jest zaś wynikiem odmiennej struktury (mniejsza ilość dużych zleceń produkcyjnych) i harmonogramu realizacji produkcji niż rok wcześniej" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że niewątpliwie zdarzeniem o nietypowym charakterze mającym pośredni wpływ na działalność grupy był ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii (COVID-19), a czynnikiem bezpośrednio wpływającym na kształt sprawozdania za I kwartał 2020 r. był idący za tym nagły i znaczny wzrost kursów wymiany walut względem PLN.

"Wysoki kurs EUR/PLN na dzień 31.03.2020 r. spowodował stratę na działalności finansowej (ujemna wartość przeliczonych otwartych pozycji walutowych, w tym kontraktów typu forward, kredytu i pożyczek oraz rozrachunków wyrażonych w walucie). Na dzień publikacji sprawozdania kursy uległy zauważalnemu obniżeniu. Należy jednak podkreślić, iż w dłuższej perspektywie czasowej, utrzymujący się wysoki kurs euro powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy, ponieważ ok. 1/3 sprzedaży realizowana jest na eksport. Kolejnym czynnikiem mającym umiarkowany wpływ na sprawozdanie finansowe i związanym z ogłoszonym stanem pandemii, były decyzje o czasowym ograniczaniu ruchu bądź zamknięciu granic na terenie UE, co wpłynęło przesunięcie w czasie dostaw wyrobów" - dodał prezes.

W I kw. 2020 r. grupa Projprzem powiększyła się o dwa nowe podmioty.

bEraYCcd

"Pierwszy z nich to nowo utworzona spółka PROMStahl Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która utworzona została z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku brytyjskim i ościennych. Kolejnym nowym podmiotem jest funkcjonująca na rynku pod dotychczasową nazwą DPS Serwis Sp. z o.o., która po znalezieniu się w szeregach grupy zmieniła nazwę na PROMLIFT Sp. z o.o. Podmiot ten rozszerzy ofertę Projprzem Makrum na rynku logistyki magazynowej, oferując sprzedaż, serwis i wynajem wózków widłowych" - powiedział Szczeblewski.

Obecnie grupa kontynuuje rozbudowę i modernizacje zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Koronowie, które zwiększą moce produkcyjne. Planowane zakończenie wszystkich prac przewiduje się na koniec III kwartału 2020 r., podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,91 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.

bEraYCcy
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)