Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Medinice podpisał przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z o.o. prawa polskiego, posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, podał Medinice. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31 marca 2021 r.

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r. i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka.

Łączne przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły w grudniu br. 12,31 mln zł, co oznacza wzrost o 38% m/m, podała spółka. Za cały 2020 r. grupa odnotowała 139,5 mln zł łącznych przychodów z gier i ponad 204 mln pobrań.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w grudniu 2020 r. wyniosły ok. 130,7 mln zł i były niższe o ok. 17,1% r/r, podała spółka. W całym 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 853,4 mln zł i była niższa o ok. 20,1% w skali roku.

Intersport Polska miał 40,11 mln zł przychodów netto w III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r. ), co oznacza spadek o 25,8% r/r, podała spółka.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 12,5-km odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Swory (część autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej) wpłynęło siedem ofert. Najniższą, na kwotę 369 mln zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Oferta złożona przez Nextbike Polska w restrukturyzacji została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na rower miejski Veturilo w tym roku, podała spółka. Rozpoczęcie sezonu planowane jest na 1 marca 2021 roku. Cena zaoferowana przez Nextbike za realizację podstawowego zamówienia wynosi 14,28 mln zł brutto, natomiast cena zaoferowana za zamówienie objęte prawem opcji (wydłużenie usługi zarządzania i utrzymania systemu do 30 listopada 2022 r.; decyzja do 1 lipca br.) 14,15 mln zł brutto.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w grudniu 2020 roku wyniosła 117,19 mln zł, co oznacza spadek o 24% r/r, podała spółka.

Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG, Sąd Polubowny) uznał za zasadne roszczenia konsorcjum: Mostostal Warszawa, Acciona Construcción, Marek Izmajłowicz - IWA oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis przeciwko gminie Wrocław w łącznej kwocie 33,16 mln zł oraz roszczenia gminy wobec konsorcjum w kwocie 4,12 mln zł. Po skompensowaniu wzajemnych roszczeń należność Mostostalu wyniesie 29,04 mln zł i zostanie powiększona o odsetki, które obecnie wynoszą ok. 14 mln zł, podała spółka.

DeGenerals planuje opublikowanie memorandum informacyjnego dotyczącego publicznej sprzedaży akcji w czwartek tj. 7 stycznia, podała spółka. Oferującym akcje będzie główny akcjonariusz spółki - PlayWay, a ich wartość wyniesie do 10,2 mln zł.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,3 USD/b w grudniu 2020 r. wobec 5,2 USD/b miesiąc wcześniej i 7,5 USD/b w grudniu 2019 r., podała spółka.

Ponad 7 mln mieszkańców Polski znajduje się w zasięgu sieci 5G w Plusie według stanu na początku stycznia 2021 r., podał Polkomtel.

Dom Development sprzedał netto 3 756 lokali w 2020 r., w tym 1 130 lokali w samym IV kwartale, a przekazał 3 006 lokali, w tym 1 073 w ostatnim kwartale, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Norweska administracja naftowa wydała formalne zgody na objęcie przez PGNiG Upstream Norway udziałów w koncesjach obejmujących złoża Kvitebj?rn i Valemon na Morzu Północnym, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Tym samym liczba koncesji, w których spółka posiada udziały, wzrosła do 32, a nowo pozyskane złoża przyczynią się do istotnego zwiększenia wydobycia gazu przez grupę kapitałową PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2021 roku.

INC planuje wprowadzić na NewConnect akcje około 20 spółek w 2021 r. i nie wyklucza debiutów na głównym rynku GPW, poinformował prezes Paweł Śliwiński.

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1 498 MW, podała PGE Baltica. To kolejne zadanie przybliżające PGE do uruchomienia pierwszych farm na morzu w ramach Programu Offshore.

Photon Energy, który zadebiutował dziś na głównych rynkach giełd w Warszawie i w Pradze, oczekuje, że notowania na rynkach regulowanych zwiększą płynność obrotów i pozwolą zdywersyfikować bazę inwestorów, podała spółka.

Immofinanz otrzymał pozwolenie na budowę najnowszego planowanego projektu pod brandem Stop Shop w Zielonej Górze, podała spółka. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest w najbliższych miesiącach, a ukończenie i otwarcie nowego parku handlowego Stop Shop Zielona Góra ma nastąpić na przełomie roku 2021/2022.

Akcje spółki Photon Energy zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 1,31% i wyniósł 15,5 zł.

Ten Square Games (TSG) wygenerował 179,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2020 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 78,6 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Przychody TIM wzrosły o 25,3% r/r do 75,89 mln zł w grudniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-grudzień przychody wzrosły o 17% r/r do 935,29 mln zł.

PlayWay podpisał list intencyjny dotyczący objęcia w spółce Platynowe Inwestycje Spółka Europejska akcji serii H oraz odkupienia istniejących już akcji serii F i G tej spółki od Patro Invest, podał PlayWay.

Spółka zależna Apator Rector zawarła umowę z Tauron Dystrybucja o wartości ok. 26,3 mln zł na świadczenie w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego w Tauron Dystrybucja, podał Apator.

Selvita ogłosiła formalne zakończenie procesu nabycia od spółki Galapagos chorwackiej Fidelty.

Benefit Systems miał 475,4 tys. aktywnych kart sportowych w segmencie Polska na koniec IV kwartału 2020 r., podała spółka. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w Polsce, program MultiSport został zawieszony do 17 stycznia 2021 r.

Ryvu Therapeutics złożyło do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wniosek o rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy I/II określającego profil bezpieczeństwa i skuteczność cząsteczki RVU120 wśród pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Benefit Systems karę pieniężną w wysokości 26,92 mln zł w związku z postępowaniem antymonopolowym, które wykazało praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym rynku fitness w klubach w latach 2012-2017, podała spółka. Zapowiedziała jednocześnie, że odwoła się od decyzji Urzędu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO Banku Polskiego i Getin Noble Banku (GNB) o ogłoszenie upadłości Ursusa do czasu prawomocnego zakończenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, podał Ursus w restrukturyzacji.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)