Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Rada nadzorcza Rafako odwołała z zarządu wiceprezes Ewę Porzucek i oddelegowała ze swojego składu Macieja Stańczuka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek
bDJKPtat

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała Krzysztofa Nowickiego do składu zarządu X wspólnej kadencji powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. fuzji i przejęć z dniem 26 stycznia, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 69,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)", podała spółka.

Marian Krzemiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Grupy Lotos z dniem 1 marca 2021 roku, podała spółka.

bDJKPtav

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła z Eneą Elektrownią Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego przedłużający termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2024 r. i zwiększający jej wartość, podała spółka. Wartość umowy w latach 2021-2024 wyniesie 1 550 mln zł netto.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) podpisało dotychczas umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z ponad 35 tys. pracodawców, podała spółka.

PKN Orlen podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) list intencyjny dotyczący wspólnej organizacji i finansowania różnych koncepcji konkursów grantowych o charakterze badawczo-rozwojowym, podał koncern. Efektem tych działań będzie zwiększenie skali wdrożeń przemysłowych i innowacyjnych rozwiązań w Grupie Orlen. Dla NCBR współpraca z PKN Orlen to kolejny krok w realizacji strategii Centrum, odpowiadającej m.in. na politykę Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 22 mln euro (100 mln zł) w obligacje operatora Play, podała instytucja.

bDJKPtaB

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) - spółka zależna Grupy Azoty - została 21. członkiem Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, podała spółki. Zrzeszenie integruje podmioty działające w branży TSL, a ZAK jest pierwszym w tym gronie przedsiębiorstwem produkcyjnym.

JHM Development z Grupy Mirbud rozpoczął sprzedaż I etapu osiedla mieszkaniowego Skandinavia na gdańskiej Oruni, w ramach którego powstaną dwa budynki, podała spółka. W sumie wybudowanych zostanie niemal 300 mieszkań i lokali usługowych o powierzchniach od 32 do 72 m2.

Ultimate Games odnotował 16,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r., podała spółka, powołują się na wstępne dane.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK, spółka z Grupy PGE) zrekultywowała dotychczas ponad 2 200 ha terenów poeksploatacyjnych w pobliżu Kopalni Bełchatów, z czego 1 500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym, podało PGE.

bDJKPtaC

Two Horizons rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie produkowanych symulatorów oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022.

genXone podpisał z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie umowę na przeprowadzenie projektu pilotażowego, którego celem jest wdrożenie sekwencjonowania nanoporowego (NGS) do badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2, podała spółka.

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) podjął uchwałę w sprawie zasad emisji do 5,5 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Proces budowania księgi popytu zakończy się 26 stycznia.

bDJKPtaW
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)