Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sejmowa KFP za projektem noweli prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych

0
Podziel się:

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) rekomenduje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy prawo bankowe, który ma na celu wdrożenie przepisów unijnych dotyczących m.in. zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz zmiany poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

Sejmowa KFP za projektem noweli prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych
bECUZerp

Za przyjęciem projektu 33 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna wstrzymała się od głosu. Do projektu wprowadzono kilkadziesiąt poprawek, mają one głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

Jak tłumaczył w trakcie posiedzenia Komisji wiceminister finansów Piotr Patkowski, proponowana regulacja ma na celu ,,domknięcie" zmian wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej po kryzysie z lat 2007-2009.

"Obecny kryzys finansowy, jaki mamy na świecie [...] nie wynika z kłopotów rynku finansowego, z kłopotów bankowych. Tamten kryzys, jego genezą były rzeczywiście kłopoty rynku bankowego, podczas tego kryzysu kłopotów rynku finansowego nie obserwujemy. Jeżeli porównamy poszczególne branże i sektory gospodarki, dotknięte obecnym kryzysem, to możemy akurat powiedzieć, że sektor bankowy jest jednym z tych sektorów, który wyszedł zdecydowanie najmniej poszkodowany w wyniku tego kryzysu" - powiedział Patkowski podczas posiedzenia Komisji.

bECUZerr

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), "w ujęciu długoterminowym projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego przez wzmocnienie bazy kapitałowej oraz lepsze zabezpieczenie się przed ryzykiem płynności, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania w przyszłości funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością".

Projekt zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych. Ponieważ instytucja kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, konieczne jest, aby niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej. W związku z tym wprowadzona zostanie procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o
działalności mieszanej, aby zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

Wdrożony do polskiego porządku prawego ma zostać także obowiązek posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej, w przypadku gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

Projekt noweli zakłada także wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem), rozszerzenie katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej, uelastycznienie bufora ryzyka systemowego (dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji.

bECUZerx

Nowa regulacja zakłada wprowadzenie algorytmu służącego do wyliczenia bufora ryzyka systemowego oraz zmianę maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SIIw wysokości przekraczającej 3% w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) oraz rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej.

bECUZerS
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)