Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

0
Podziel się:

Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji
bEDxGLDV

"W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością, pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, wspierających wzrost pozycji konkurencyjnej marek spółki oraz wzrost wartości spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, bankiem finansującym, a także analizował dostępne oferty faktoringu. Spółka rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł, podano także.

"Szczególnie istotnym elementem przeglądu było zlecenie przez zarząd doradcy zewnętrznemu przeprowadzenia analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania rozwoju spółki od funduszy inwestycyjnych. Raport z analizy wskazuje na zainteresowanie zagranicznych funduszy strategią spółki ze względu m.in. na perspektywy rynkowe branży gastronomicznej w Polsce, skalę działania spółki oraz siłę marki Sphinx. Większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez spółkę" - czytamy dalej.

bEDxGLDX

Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą do opracowania aktualizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Sfinks Polska, która ma zostać przedstawiona do publicznej wiadomości w I kw. 2020 r.

"Niezależnie od wyników prowadzonego przeglądu opcji strategicznych zarząd emitenta podjął działania zamierzające do przeprowadzenia emisji do 6 mln szt. akcji zwykłych serii P na okaziciela, działając w oparciu o uchwałę nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. walnego zgromadzenia spółki i zwrócił się w dniu 10 stycznia 2020 r. do rady nadzorczej spółki o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii P oraz ustalenie przez zarząd emitenta ich ceny na kwotę 1 zł za jedną akcję - uchwała rady nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu" - wskazano także.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

bEDxGLEy
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)