Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

SII wnioskuje do Ministerstwa Finansów o istotne obniżenie 'podatku Belki'

1
Podziel się:

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) w ramach procesu konsultacji publicznych nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) skierowało do Ministerstwa Finansów opinię do opublikowanego dokumentu strategii. W swoim stanowisku stowarzyszenie wnioskuje przede wszystkim o istotne obniżenie "podatku Belki". Proponuje także wiele innych rozwiązań mających na celu wzrost zainteresowania Polaków rynkiem kapitałowym, w tym długoterminowym oszczędzaniem.

SII wnioskuje do Ministerstwa Finansów o istotne obniżenie 'podatku Belki'

"Stowarzyszenie w opinii skierowanej do minister finansów podnosi, iż zaprezentowany projekt strategii niewątpliwie ma elementy pozytywne dla inwestorów indywidualnych. Wymienić można wśród nich m.in. zamiar wzmocnienia ochrony uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie nacisku na edukację ekonomiczną Polaków, rekomendację stworzenia właściwego sądu i prokuratury do rozstrzygania sporów dotyczących rynku finansowego, ale także proponowana jest możliwość kompensacji strat z jednostek funduszy inwestycyjnych z zyskami z innych inwestycji kapitałowych, o co SII postulowało już wcześniej. Wśród kierunkowo pozytywnych rozwiązań wymienić można także propozycję obniżenia opodatkowania dywidend w przypadku inwestycji długoterminowych" - czytamy w komunikacie.

Stowarzyszenie zwraca jednak w swoim stanowisku uwagę, że w opublikowanym projekcie SRRK występuje w niektórych obszarach niespójności między celami SRRK, a dość zachowawczymi propozycjami zachęt i rozwiązań dla inwestorów indywidualnych, które mają wspierać realizację tych celów. Z jednej strony ministerstwo wskazuje, iż chce zwiększyć udział oszczędności w gospodarce, poprawić płynność rynku, zwiększyć skalę pozyskiwanego kapitału przez spółki. Intencją dokumentu SRRK jest zapewnienie stosowania konkurencyjnych zachęt podatkowych, a ministerstwo diagnozuje, że brak jest wystarczających zachęt podatkowych dla inwestorów. Do tego wskazuje się na niski poziom prywatnych oszczędności, w tym realizowanych w ramach IKE i IKZE, a zadaniem SRRK zgodnie z jej treścią ma być z kolei przedstawienie rozwiązań skutkujących zwiększeniem skłonności konsumentów do oszczędzania, wskazano również.

"Tymczasem choć Ministerstwo Finansów właściwie identyfikuje konieczność wzmocnienia roli inwestorów indywidualnych w kontekście planów rozwoju rynku kapitałowego, to proponowane zachęty dla inwestorów w dalekim stopniu odbiegają od rozwiązań zarówno oczekiwanych przez stowarzyszenie, jak również indywidualnych uczestników rynków finansowych. Natomiast przedstawione w projekcie SRRK propozycje zachęt dla inwestorów istotnie zostały okrojone względem rozwiązań przedstawionych przez ministerstwo w sierpniu 2018 r." - czytamy dalej.

"Strategia proponowana przez ministerstwo w pewnym sensie sprawia wrażenie strategii zachowawczej względem inwestorów indywidualnych. Nie jest to strategia nastawiona na preferowanie i premiowanie uczestników rynku, którzy świadomie i długoterminowo chcieliby budować swoje oszczędności, w tym przede wszystkim oszczędności emerytalne w oparciu o rodzimy rynek kapitałowy" - podkreślił wiceprezes SII Piotr Cieślak, cytowany w materiale.

Mając na uwadze powyższe, SII zaproponowało, aby Ministerstwo Finansów powróciło do rozwiązań zawartych w dokumencie strategii przedstawionym w sierpniu 2018 r., tj. m.in. do podwojenia limitów rocznych wpłat na IKE i IKZE, zniesienia 10% PIT od wypłat z IKZE, uatrakcyjnienia emerytalnych planów inwestycyjnych (w tym IKE/IKZE), zniesienie ograniczeń czasowych zawartych w obecnie obowiązujących przepisach (zobowiązanie do oszczędzania przez okres 5 lat kalendarzowych), zmniejszenia "podatku Belki" do 9% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 12 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe oraz zezwolenia rodzicom na otwieranie kont IKZE dla dzieci, wskazano.

Ponadto Stowarzyszenie zdecydowanie sprzeciwiło się zamiarom Ministerstwa Finansów dotyczącym uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych. SII zaproponowało też dodatkowe zachęty podatkowe dla inwestorów indywidualnych w postaci zmniejszenia "podatku Belki" do poziomu 4% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres co najmniej 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe, a w przypadku inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF stowarzyszenie proponuje, aby nie pobierano podatku od dywidend. SII zaproponowało też wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od dywidend wypłacanymi przez spółki.

"Zachowawcze propozycje Ministerstwa Finansów w SRRK w szczególności odnoszące się do zachęt podatkowych są niezrozumiałe w obliczu faktu, że ministerstwo ma pełną świadomość, iż przyszłe emerytury Polaków wypłacane z ZUS będą stanowić zaledwie ułamek wynagrodzeń, które obecnie trafiają do kieszeni Polaków. Stąd też negatywnym zaskoczeniem jest, że w zaproponowanej strategii nie zawarto zdecydowanie większej ilości rozwiązań motywujących do oszczędzania emerytalnego przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym" - podsumował Cieślak.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
azaz
5 lata temu
Wszyscy władcy mieli i mają nadal wypisaną na sztandarach troskę o dobro społeczeństwa ale tego haniebnego, złodziejskiego podatku nikt nie zamierza zlikwidować czy tylko zmodyfikować ! Udają, że wszystko jest w porządku !