Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
PMT15,76
AAS4,55
01C3,73
11B-5,36
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-09-19
119,35
103,50
Niedoważaj
JP Morgan
2017-08-29
126,70
151,50
Kupuj
Dom Maklerski PKO BP S.A.
2017-03-02
130,20
132,22
Trzymaj
Dom Maklerski mBanku SA
2017-03-02
130,20
152,00
Kupuj
DM Vestor
2017-02-01
126,75
144,00
Kupuj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
7,75
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,79
Cena / przychody (C/P)
0,70
Wartość księgowa (mln.)
10,06
Kapitalizacja (mln.)
15 616,00
Liczba akcji (mln.)
200,00
Free float (%)
-9,25
ROA
5,34
ROE
10,49
ROS
9,03
Zadłużenie ogółem (%)
48,87
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
34,32
Zadłużenie długoterminowe (%)
14,55
Data sprawozdania
2019-06-30
DataZdarzenie
2019-11-20
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-08-20
Skonsolidowany raport półroczny
2019-06-07
WZA: zysk na kapitał zapasowy
2019-05-15
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2019-03-14
Raport roczny