Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
PMT
AAS
01C
11B
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-09-19
119,35
103,50
Niedoważaj
JP Morgan
2017-08-29
126,70
151,50
Kupuj
Dom Maklerski PKO BP S.A.
2017-03-02
130,20
132,22
Trzymaj
Dom Maklerski mBanku SA
2017-03-02
130,20
152,00
Kupuj
DM Vestor
2017-02-01
126,75
144,00
Kupuj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
7,23
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,84
Cena / przychody (C/P)
0,75
Wartość księgowa (mln.)
9,89
Kapitalizacja (mln.)
16 984,00
Liczba akcji (mln.)
200,00
Free float (%)
-9,25
ROA
6,06
ROE
11,95
ROS
10,39
Zadłużenie ogółem (%)
49,35
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
34,30
Zadłużenie długoterminowe (%)
15,06
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-18
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-08-19
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-13
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-03-17
Raport roczny
2020-03-17
Skonsolidowany raport roczny