Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
PMT0,00
01C20,00
11B-9,85
2CP0,00
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-09-19
119,35
103,50
Niedoważaj
JP Morgan
2017-08-29
126,70
151,50
Kupuj
Dom Maklerski PKO BP S.A.
2017-03-02
130,20
132,22
Trzymaj
Dom Maklerski mBanku SA
2017-03-02
130,20
152,00
Kupuj
DM Vestor
2017-02-01
126,75
144,00
Kupuj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
16,18
Cena / War. Księg. (C/WK)
1,01
Cena / przychody (C/P)
0,91
Wartość księgowa (mln.)
11,12
Kapitalizacja (mln.)
18 240,00
Liczba akcji (mln.)
200,00
Free float (%)
-4,19
ROA
2,51
ROE
4,90
ROS
4,29
Zadłużenie ogółem (%)
48,60
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
33,27
Zadłużenie długoterminowe (%)
15,34
Data sprawozdania
2018-09-30
DataZdarzenie
2018-11-14
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-08-16
Skonsolidowany raport półroczny
2018-05-15
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-03-15
Raport roczny
2018-03-15
Skonsolidowany raport roczny