Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-23
POZ Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
1,75
0,00
2020-01-10
POZ Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
1,93
+0,26
2020-01-08
POZ Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
1,87
-0,53
2019-12-04
POZ Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną „SPC-2” Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.
1,82
+1,37
2019-11-15
POZ QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,20
+0,91
2019-10-16
POZ Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
1,92
+4,17
2019-09-23
POZ Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
1,94
-0,52
2019-09-19
POZ Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
1,87
+2,14
2019-09-19
POZ Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
1,87
+2,14
2019-09-17
POZ Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.
2,01
-3,23
2019-09-04
POZ Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
2,20
-2,73
2019-09-02
POZ Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
2,22
-0,90
2019-08-30
POZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,22
0,00
2019-08-28
POZ Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.
2,27
-2,64
2019-08-01
POZ Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
2,14
+1,40
2019-06-06
POZ Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, udzielone poza zgromadzeniem, na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
2,01
0,00
2019-05-31
POZ Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.
1,90
-1,85
2019-05-28
POZ Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 w odniesieniu do uchwał nr 11/2019 i nr 12/2019 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, zawartych w załączniku do raportu.
1,80
+2,49
2019-05-24
POZ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
1,73
+9,25
2019-05-24
POZ Powołanie Zarządu Pozbud T&R S.A. nowej kadencji.
1,73
+9,25
  • Poprzednia strona
  • z 33
  • Następna strona