Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-30
SKA Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
79,50
0,00
2019-12-12
SKA Informacja o ostatecznej wartości dopłat wynikających z rozliczenia dotacji uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe
78,50
-1,27
2019-11-28
SKA QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
69,50
0,00
2019-10-14
SKA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
73,00
-1,37
2019-10-04
SKA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
66,00
+3,03
2019-09-20
SKA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
69,50
0,00
2019-09-19
SKA Podpisanie umowy na realizację I etapu budowy Centrum Logistycznego
70,00
0,00
2019-09-02
SKA Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
75,00
+1,33
2019-08-29
SKA Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
78,50
-1,91
2019-08-09
SKA Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
84,50
+0,59
2019-07-19
SKA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
88,00
-1,70
2019-06-13
SKA Rejestracja zmian Statutu FFiL Śnieżka SA
89,00
0,00
2019-05-29
SKA Uchwalenie nadzwyczajnej dywidendy w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
91,00
-1,10
2019-05-16
SKA QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
93,50
-0,53
2019-05-15
SKA Zamknięcie transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
91,00
+2,75
2019-04-30
SKA Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 - Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
94,00
0,00
2019-04-30
SKA Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
94,00
0,00
2019-04-26
SKA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
96,00
-1,04
2019-04-26
SKA Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
96,00
-1,04
2019-04-26
SKA Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
96,00
-1,04
  • Poprzednia strona
  • z 43
  • Następna strona