Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów207 548223 870214 329198 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 1414 2196 9625 613
Zysk (strata) brutto5 1174 0236 3635 444
Zysk (strata) netto3 8663 4045 0604 224
Przepływy netto-516-11 4483 526-6 561
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 13913 79215 148-7 536
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 739-2 001-5 9372 500
Przepływy netto z działalności finansowej-916-23 239-5 685-1 525
Aktywa razem448 753370 022398 590399 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania293 537214 636223 909223 126
Zobowiązania długoterminowe110 63336 12138 07439 548
Zobowiązania krótkoterminowe182 904178 515185 835183 578
Kapitał własny155 216155 386174 520171 300
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,997,007,867,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,150,230,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów830 264719 172667 413575 930
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 857-3 1723 6146 878
Zysk (strata) brutto18 738-4 2703 0415 861
Zysk (strata) netto15 094-3 6901 6344 991
Przepływy netto-11 2925 110-7 48812 975
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 17113 802-10 017-14 922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 087-9 0892 14118 354
Przepływy netto z działalności finansowej-31 3763973889 543
Aktywa razem370 022366 363343 034319 703
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania214 636197 051169 623149 401
Zobowiązania długoterminowe36 12123 30121 6479 872
Zobowiązania krótkoterminowe178 515173 750147 976139 529
Kapitał własny155 386164 667168 335166 276
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,007,427,587,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,68-0,170,070,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport