Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów229 647210 152207 548223 870
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 8347 6367 1414 219
Zysk (strata) brutto5 9486 3505 1174 023
Zysk (strata) netto5 7414 5953 8663 404
Przepływy netto17 2751 079-516-11 448
Przepływy netto z działalności operacyjnej34 5781 0313 13913 792
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 256756-2 739-2 001
Przepływy netto z działalności finansowej-15 047-708-916-23 239
Aktywa razem481 874469 741448 753370 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania316 824310 433293 537214 636
Zobowiązania długoterminowe107 253107 585110 63336 121
Zobowiązania krótkoterminowe209 571202 848182 904178 515
Kapitał własny165 050159 308155 216155 386
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,437,186,997,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,260,210,170,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów830 264719 172667 413575 930
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 857-3 1723 6146 878
Zysk (strata) brutto18 738-4 2703 0415 861
Zysk (strata) netto15 094-3 6901 6344 991
Przepływy netto-11 2925 110-7 48812 975
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 17113 802-10 017-14 922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 087-9 0892 14118 354
Przepływy netto z działalności finansowej-31 3763973889 543
Aktywa razem370 022366 363343 034319 703
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania214 636197 051169 623149 401
Zobowiązania długoterminowe36 12123 30121 6479 872
Zobowiązania krótkoterminowe178 515173 750147 976139 529
Kapitał własny155 386164 667168 335166 276
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,007,427,587,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,68-0,170,070,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport