Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q22021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 207114 210117 62185 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej151 21540 6118 40016 308
Zysk (strata) brutto143 91637 59020 7921 148
Zysk (strata) netto344 69638 02220 0131 227
Przepływy netto-5 770-30 25763 698-1 699
Przepływy netto z działalności operacyjnej-24 674-13 30237 0805 575
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9 138-14 08035 763-4 017
Przepływy netto z działalności finansowej9 766-2 875-9 145-3 257
Aktywa razem937 320649 889648 117633 934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania500 197557 218593 489599 233
Zobowiązania długoterminowe222 140250 678272 344297 330
Zobowiązania krótkoterminowe278 057306 540321 145301 903
Kapitał własny437 12392 67154 62834 701
Kapitał zakładowy57 92657 92657 92657 926
Liczba akcji (tys. szt.)14 481,6114 481,6114 481,6114 481,61
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,186,403,772,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)23,802,631,380,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów427 12378 62274 31866 027
Zysk (strata) z działalności operacyjnej216 5343 493-869-30 708
Zysk (strata) brutto203 446-363-4 418-33 923
Zysk (strata) netto403 9581 569-7 661-33 561
Przepływy netto25 9721 054-1 4031 365
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 6796 5966 154332
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej26 804-2 709-5 904531
Przepływy netto z działalności finansowej-5 511-2 833-1 653496
Aktywa razem937 320111 487116 377112 514
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania500 19777 96185 865105 256
Zobowiązania długoterminowe222 14042 49149 52971 084
Zobowiązania krótkoterminowe278 05735 47036 33634 172
Kapitał własny437 12333 52630 5127 258
Kapitał zakładowy57 92657 92657 92653 185
Liczba akcji (tys. szt.)14 481,6114 481,6114 481,6114 763,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,182,312,110,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)27,890,11-0,53-2,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport