Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-04-04
KOM Odmowa rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej
4,80
-2,50
2024-02-14
KOM QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,04
+0,79
2024-02-14
KOM Decyzja kierunkowa dotycząca zawiązania podatkowej grupy kapitałowej
5,04
+0,79
2024-02-12
KOM Zmiana zawartej umowy faktoringowej
5,00
+0,40
2024-01-31
KOM Zawracie aneksów do porozumień restrukturyzacyjnych zawartych z bankami
5,02
+1,20
2024-01-26
KOM Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025
5,00
+0,40
2023-12-15
KOM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
5,40
0,00
2023-10-31
KOM Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
5,06
-1,19
2023-10-30
KOM Porozumienie w zakresie kontynuowania współpracy w ramach umowy faktoringowej
5,06
+3,56
2023-10-03
KOM Wyrok WSA - uwzględnienie skargi Emitenta
4,78
0,00
2023-09-27
KOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.
5,14
-0,78
2023-09-27
KOM Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w dniu 27 września 2023 r.
5,14
-0,78
2023-09-27
KOM Powołanie Członka Rady Nadzorczej
5,14
-0,78
2023-08-31
KOM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2023 r.
5,62
0,00
2023-08-29
KOM Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej
5,86
-0,68
2023-08-24
KOM Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
5,92
+1,35
2023-08-17
KOM QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,42
+0,62
2023-08-11
KOM Informacja w sprawie potencjalnej możliwości emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego
6,56
+0,61
2023-08-01
KOM Informacja o wykonywaniu układu przez Komputronik S.A.
6,98
0,00
2023-07-28
KOM Wypowiedzenie umowy faktoringowej
7,00
-0,57
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona