Notowania

górnictwo
22.11.2019 16:01

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 50,7 tys. ton w X, spadek o 18,1% r/r

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 50,7 tys. ton w październiku 2019 r. i była niższa o 18,1% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 50,7 tys. ton i była niższa o 11,2 tys. ton (-18,1%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z października 2018 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A." - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 124,8 tony i była niższa o 26,4 tony w porównaniu do sprzedaży z października ubiegłego roku (-17,5%). Przyczyną była niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 7,9 tys. troz i była niższa o 3,5 tys. troz (-30,7%) w porównaniu do października 2018 roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą złota zrealizowaną w październiku bieżącego roku przez KGHM Polska Miedź S.A.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów (-46,7%) w porównaniu do października 2018 roku. Głównym czynnikiem był spadek sprzedaży molibdenu z kopalni Sierra Gorda.

W spółce-matce:

- sprzedaż miedzi wyniosła 42,6 tys. ton i była niższa o 7,4 tys. ton (-14,8%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku. Różnica wynika w głównej mierze ze sprzedaży ok. 3,1 tys. ton miedzi w koncentracie pochodzącym z polskich aktywów produkcyjnych w październiku ubiegłego roku (w 2019 roku sprzedaż koncentratów Cu nie miała miejsca) oraz z wyższego zapasu miedzi na koniec września 2018 roku (w porównaniu ze stanem na 30 września 2019 roku) umożliwiającego realizację większej sprzedaży miedzi w październiku 2018 roku;

- sprzedaż srebra wyniosła 123,3 tony i była niższa o 26,5 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku (-17,7%). Sprzedaż października ubiegłego roku obejmowała również 9,1 tony płatnego srebra zawartego w koncentratach miedzi. Ponadto na różnicę wpłynął rozkład zamówień klientów i uzgodniony harmonogram wysyłek w październiku bieżącego roku;

- sprzedaż TPM wyniosła 0,3 tys. troz i była niższa o 2,4 tys. troz (-88,9%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku. Różnica wynika z mniejszej sprzedaży złota na rynek krajowy w październiku tego roku oraz braku odpowiedniej ilości tego metalu, która umożliwiłaby realizację wysyłki na rynek zagraniczny. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport odbywają się w większych jednorazowych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg).

W KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,1 tys. ton i była niższa o 2,4 tys. ton (-32%) w porównaniu do sprzedaży z października 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w katodach Franke o ok. 1,2 tys. ton oraz koncentracie Robinson o ok. 0,8 tys. ton. W przypadku katod pochodzących z kopalni Franke, do spadku przyczyniła się niższa produkcja, natomiast na ilość płatnej Cu zawartej w koncentracie sprzedanym przez Robinson wpłynął przede wszystkim harmonogram zaplanowanych wysyłek. Wyższa była natomiast sprzedaż miedzi pochodzącej z kopalni Carlota o ok. 0,2 tys. ton;

- sprzedaż TPM wyniosła 5,7 tys. troz i była niższa o 0,9 tys. troz (-13,6%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Na wynik ten wpływ miała głównie niższa sprzedaż TPM z Zagłębia Sudbury wynikająca z niższej zawartości płatnych TPM w rudzie;

- sprzedaż srebra wyniosła 0,8 tony. Jest to o 0,7 tony powyżej sprzedaży zrealizowanej w październiku ubiegłego roku. Główną przyczyną wzrostu było skorygowanie w październiku 2018 roku prowizorycznych zawartości srebra w koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek;

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,06 mln funtów i była niższa o 0,07 mln funtów (-53,8%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2018 roku co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem rozkładu zamówień oraz harmonogramu wysyłek.

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- sprzedaż miedzi wyniosła 3 tys. ton i była niższa o 1,4 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku (-31,8%). Przyczyną był niższy (o ok. 14,9 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w październiku bieżącego roku, wynikający z niższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek;

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,6 mln funtów (-46,2%) w stosunku do sprzedaży w październiku 2018 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda;

- sprzedaż srebra wyniosła 0,7 tony i była niższa o 0,6 tony (-46,2%);

- sprzedaż TPM wyniosła 1,9 tys. troz i była niższa o 0,2 tys. troz (-9,5%). Głównym powodem spadku sprzedaży srebra oraz TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, niższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi.

Narastająco w okresie styczeń-październik br. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 564,3 tys. ton wobec 521,7 tys. ton rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz