Notowania

energetyka
14.11.2019 08:23

Tauron miał 188,25 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Tauron Polska energia odnotował 188,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 285,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 330,17 mln zł wobec 350,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 808 mln zł wobec 795 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 4 861,79 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 4 476,27 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 854,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 852,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i rekompensatach w wysokości 15 259,65 mln zł w porównaniu z 13 301,8 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Tauron przekroczył 3 mld zł [i wyniósł 3 057 mln zł]. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron mają: Segment Dystrybucja (66% udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22% udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2019 r. marże EBITDA i zysku netto wynosiły odpowiednio 19,8% i 5,6%.

"W trzech kwartałach 2019 r. zanotowaliśmy zbliżony do ubiegłorocznego wynik EBITDA, który wyniósł trzy miliardy złotych. Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki grupy będą wzmacniane przychodami generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe oraz - od 2020 r. - zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie" - skomentował wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12% wyższe r/r. Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost o 144 mln zł), Wydobycie (wzrost o 89 mln zł) i Wytwarzanie (wzrost o 63 mln zł).

Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1,33 mld zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (754 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (487 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (513 mln zł). Stan zaawansowania prac przy budowie tego bloku wynosi 96%, a jego oddanie do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Tauron ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,8 mld zł. W trzech kwartałach 2019 r. nastąpił wzrost r/r zobowiązań finansowych netto o 13% Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na poziomie 2,83x, podano również.

Grupa Tauron wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej - 11,9 TWh. Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i zwiększyła się o 41% wobec poziomu osiągniętego w ubiegłym roku (0,69 TWh). Wzrost wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Sprzedaż ciepła po trzech kwartałach 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,6 PJ i była na zbliżonym poziomie r/r.

"W ciągu 9 miesięcy 2019 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że w ujęciu rocznym nie zanotowano zasadniczej zmiany w wolumenie dystrybuowanej energii. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln" - czytamy dalej.

Grupa Tauron w trzech kwartałach 2019 r. sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych, a w ubiegłym roku 25,4 TWh.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19% r/r m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

"W okresie trzech kwartałów 2019 r. 47% zapotrzebowania spółek Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 310,51 mln zł wobec 110,22 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz