Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kowalczyk: Polska uszanuje ogłoszony wyrok TSUE ws. Puszczy Białowieskiej

Kowalczyk: Polska uszanuje ogłoszony wyrok TSUE ws. Puszczy Białowieskiej

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Polska uszanuje ogłoszony dziś wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Puszczy Białowieskiej, oświadczył minister środowiska Henryk Kowalczyk.

"Zapoznamy się szczegółowo z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wcześniej deklarowałem, Polska uszanuje ogłoszony wyrok" - powiedział Kowalczyk, cytowany w oświdczeniu resortu w sprawie decyzji TSUE.

"Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo narodowe. Wszystkie działania, które były realizowane w Puszczy podyktowane były troską o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń" - dodał minister.

Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań ws. Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony, podano także w oświadczeniu.

TSUE ogłosił dziś wyrok, w którym uznał, że podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii Europejskiej. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru.

Komisja Europejska wniosła w dniu 20 lipca 2017 r. skargę zmierzającą do stwierdzenia, że Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej, z uwagi na to, że władze polskie nie upewniły się, iż działania gospodarki leśnej nie będą naruszać integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tych dyrektyw.

Poza tym Trybunał stwierdził, że realizacja rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej prowadzi do zaniku części obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Takie działania nie mogą więc wbrew temu, co twierdzi Polska, stanowić środków zapewniających ochronę tego obszaru. Trybunał podkreślił w tym kontekście, że kornik drukarz w ogóle nie został zidentyfikowany w planie zadań ochronnych z 2015 r. jako potencjalne zagrożenie dla integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, lecz że wręcz przeciwnie - usuwanie ponadstuletnich świerków i sosen zasiedlonych przez kornika drukarza zostało zidentyfikowane w tym planie jako takie potencjalne zagrożenie, podano również.

Trybunał uwzględnił w całości skargę wniesioną przez Komisję.

25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji.

W kwietniu 2017 r. KE wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan.

 

ISB
Czytaj także
Polecane galerie
inż. Mamoń
2018-04-17 12:48
"Polska uszanuje ogłoszony wyrok" - oczywiście, że Polska uszanuje. Tylko co z tego skoro tych spustoszeń nie można już cofnąć? Może niech teraz ten minister z facjatą przepitego żula zapłaci z własnej kieszeni koszty postępowania skoro tak uparcie twierdził, że wszystko jest w porządku. I może niech mu ktoś przygotuje przytulną celę, w której będzie miał dużo czasu na rozmyślania nad tym jak to on, ostatni pozytywny bohater w tym kraju stawiał czoła całemu złu tego świata a już UE w szczególności. Mam nadzieję, że kolejna rządząca ekipa rozliczy go należycie z tego przekrętu.