Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Lotos zanotował ponad 600 mln zł straty

0
Podziel się

Grupa Lotos miała 603,05 mln zł straty netto w I poł. 2010 roku.

Lotos zanotował ponad 600 mln zł straty
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bEiGNByt

Aktualizacja godzina 8:03* Grupa Lotos miała 603,05 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2010 roku wobec 118,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.*

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 296,71 mln zł wobec 170,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 8658,74 mln zł wobec 6164,50 mln zł rok wcześniej.

bEiGNByv

W I kw. br. spółka miała miała 25,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 650,12 mln zł straty rok wcześniej.

Analitycy spodziewali się, że spółka mogła w II kw. br. odnotować 480-943mln zł skonsolidowanej straty netto przy konsensusie na poziomie 669 mln zł straty

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2010 roku spółka miała 539,61 mln zł straty netto wobec 96,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu wyniósł 209,6 mln zł wobec 166,4 mln zł w II kw. 2009 roku (wzrost o 26 proc.).

bEiGNByB

_ Na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2010 roku w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego istotny wpływ miały wyższe marże z notowań dla średnich frakcji z przerobu ropy. Również wyższy o 273,0 tys. ton wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany między innymi z wyższym o 39,2 proc. wolumenem przerobionej ropy w rafinerii w Gdańsku, wpłynął na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2010 roku w porównaniu z II kwartałem 2009 roku _ - napisano w raporcie.

Obszar detaliczny wykazał 3,7 mln zł zysku operacyjnego wobec 5,9 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej (spadek o 37,3 proc.).

Na koniec czerwca 2010 roku Grupa Lotos miała 153 stacje własne (wzrost o 5 stacji w stosunku do końca marca 2010 roku), 103 stacje partnerskie (niezmieniony poziom) i 62 stacje patronackie (niezmieniony poziom). Podpisano łącznie 107 umów franczyzowych.

Sprzedaż detaliczna, w związku ze wzrostem liczby stacji własnych i partnerskich w II kwartale 2010 roku, wzrosła w stosunku do II kwartału 2009 roku o 4,6 proc. oraz w stosunku do I kwartału 2010 roku o 12,6 proc.

bEiGNByC

Ujemne saldo na działalności finansowej w grupie w II kwartale 2010 roku wyniosło 1.052,9 mln zł i było związane głównie z ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów i pożyczek oraz z ujemną wyceną i rozliczeniem transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe. Tymczasem rok wcześniej, w II kw. 2009 roku, saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 763 mln zł.

Saldo różnic kursowych z tytułu przeszacowania kredytów i pożyczek w II kw. 2010 r. wyniosło minus 929,4 mln zł. Z kolei łączna nadwyżka ujemnego rozliczenia instrumentów pochodnych w tym okresie, odniesiona w koszty finansowe, wyniosła minus 44,4 mln zł. Efekt wyceny otwartych transakcji terminowych w II kw. wyniósł minus 180,5 mln zł.

Jak podała spółka w komentarzu do raportu, dyferencjał Ural/Brent wzrósł w II kw. do 1,32 USD/bbl z 1,05 USD/bbl w I kwartale tego roku i 0,67 USD/bbl w II kw. 2009 roku.

W tym okresie średni poziom marży rafineryjnej wyniósł 3,96 USD/bbl, co oznacza wzrost w porównaniu z I kw. 2010 r. o 51,7 proc. i rok do roku o 5,6 proc.

bEiGNByD

Średni kurs USD/PLN w II kw. wyniósł 3,16. Nastąpiło więc osłabienie złotego wobec dolara w porównaniu z I kw. tego roku oraz nieznaczne umocnienie w porównaniu z II kw. 2009 r. Średni kurs EUR/PLN wyniósł z kolei 4,01. Złoty nieznacznie osłabił się względem euro w porównaniu z I kw. 2010 r. oraz umocnił w stosunku do II kw. 2009 r.

W II kwartale Grupa Lotos przerobiła 2.060,8 tys. ton ropy, o blisko 68 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.

_ Zwiększony przerób ropy w bieżącym okresie związany jest z przerobem w II kwartale 2010 roku ropy na instalacji CDU/VDU w ramach realizowanego Programu 10+ oraz z przeprowadzonym w 2009 roku na przełomie I i II kwartału postojem remontowym w rafinerii Grupy LOTOS SA _ - napisano w komentarzu.

Wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim (złoże B3) wyniosło w II kwartale 2010 roku 38,5 tys. ton i było na poziomie zbliżonym do wydobycia w II kwartale 2009 roku. W związku z zakończonym testem produkcyjnym i trwającymi pracami nad zagospodarowaniem złoża B8, wydobycie w tym obszarze w II kwartale 2010 roku nie było kontynuowane. Produkcja gazu wyniosła 4,2 mln m3 i kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2009 roku.

bEiGNByE
bEiGNByW
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)