Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Artykuł Sponsorowany
|
Artykuł sponsorowany przez Fundację „World For Ukraine”

World For Ukraine Summit: druga edycja największego wydarzenia pomocowego dla Ukrainy odbędzie się w Rzeszowie

Podziel się:

Przedstawiciele kilkuset organizacji pozarządowych z całego świata, rządów i samorządów oraz biznesu spotkają się w trakcie drugiej edycji World for Ukraine Summit (W4UA), który odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce. W trakcie wydarzenia zaplanowano podpisanie Code of Conduct - międzynarodowego kodeksu postępowania dla organizacji działających w Ukrainie. Na dwudniowym wydarzeniu zarejestrowało się ponad 1400 osób.

World For Ukraine Summit: druga edycja największego wydarzenia pomocowego dla Ukrainy odbędzie się w Rzeszowie
(materiały partnera)

W4UA jest unikalnym wydarzeniem ze względu na swoją inkluzywność oraz międzynarodowy charakter. Wydarzenie w Jasionce zyskało już renomę miejsca, gdzie zawiązują się realne partnerstwa, owocujące rzeczywistymi działaniami na rzecz Ukraińców i Ukrainy. Wokół W4UA powstała społeczność ekspertów i aktywistów z całego świata. Do Rzeszowa po raz drugi przyjedzie ponad tysiąc przedstawicieli największych organizacji humanitarnych zaangażowanych w pomoc walczącej Ukrainie. W G2A Arena spotkają się także reprezentanci instytucji rządowych, samorządowych i organizacji biznesowych. Wystąpią m.in. wiceministra ministerstwa kultury Ukrainy - Anastasia Bondar, burmistrz Buczy Anatolii Fedoruk czy Aaron Korewa reprezentujący Atlantic Council. Wśród prelegentów z Polski zobaczymy m.in. Edwina Bendyka, Prezesa Fundacji Batorego i biznesmena Rafała Brzoskę. Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia są m.in. Rada Europy, Parlament Europejski, Ministerstwo Weteranów Ukrainy, Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Miasto Lwów, Miasto Rzeszów, Województwo Podkarpackie, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

- Wojna za naszą wschodnią granicą trwa już ponad półtora roku, wciąż nie wiemy kiedy się skończy. Życzymy naszym sąsiadom i sobie samym, aby nastąpiło to jak najszybciej. Jedno jest pewne, Ukrainę czeka proces odbudowy kraju, trudny i pracochłonny, dlatego już dziś wspólnota międzynarodowa musi wytyczyć kierunki w jakich będzie on przebiegał. To będzie trudna operacja, która odbędzie się na wielu płaszczyznach - zarówno infrastrukturalnej jak i administracyjnej. Dlatego cieszę się, że spotykamy się tu w Jasionce i o tych planach będziemy wspólnie rozmawiać – podkreślił jeden z prelegentów szczytu Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

- Udział Rzeszowa, Miasta-Ratownika w szczycie W4UA jest okazją do wymiany doświadczeń i wprowadzania nowych działań pomocowych dla Ukrainy. Dlatego organizujemy Gospodarczy Okrągły Stół z udziałem samorządu Miasta Chersoń oraz rzeszowskiej Rady Gospodarczej i będziemy poznawać przedsiębiorców z samorządami z Ukrainy, Polski a także innych krajów. Podczas "Okrągłego Stołu" podpiszemy również porozumienie o współpracy Rzeszowa i Chersonia oraz porozumienie ze Lwowem, Europejską Federacją Amp i klubami sportowymi, aby pomagać obywatelom Ukrainy, ofiarom wojny, którzy potrzebują przywrócenia sprawności fizycznej - powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa

Szczyt W4UA stał się symbolem nadziei i solidarności, a także synonimem globalnej współpracy z Ukrainą. Konferencja, której hasłem przewodnim jest "Droga do wolności i odbudowy" ("Roadmap to Freedom and Recovery"), to miejsce dialogu i planowania wspólnych działań. Agenda szczytu przewiduje dyskusje panelowe, spotkania w formule okrągłego stołu, warsztaty oraz inne formaty w ramach pięciu ścieżek tematycznych. Odbędą się także spotkania samorządowe organizowane przez Miasto Rzeszów.

Fundamentalne znaczenie podczas konferencji będzie miało przyjęcie Code of Conduct - międzynarodowego kodeksu postępowania dla organizacji działających w Ukrainie. Został on zainicjowany przez Fundację World For Ukraine, amerykańską organizację humanitarną Ukraine Focus oraz waszyngtońskie Center for Strategic and International Studies (CSIS). Celem tego kodeksu jest zapewnienie skuteczności działań pomocowych dla Ukrainy poprzez eliminację zachowań korupcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu transparentności.

Wśród prelegentów oraz prelegentek wydarzenia znaleźli się także:

  • Oleg Dunda, deputowany do Rady Najwyższej (Parlamentu) Ukrainy, członek parlamentarnej Komisji ds. Organizacji Władzy Państwowej, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a także przewodniczący Podkomisji ds. Budownictwa i Projektowania;
  • John Hewko, sekretarz generalny i prezes Rotary International i Fundacji Rotary, członek rady powierniczej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i członek Rady ds. Stosunków Zagranicznych;
  • Matthew Booth, brytyjski doradca rządu Ukrainy ds. komunikacji strategicznej, oddelegowany przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Kijowie do wspierania walki z dezinformacją na Ukrainie;
  • Valeriia Palii, prezeska Narodowego Ukraińskiego Towarzystwa Psychologicznego, która wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami udziela wsparcia psychologicznego mieszkańcom Ukrainy za pośrednictwem telefonu zaufania działającego zarówno w kraju, jak i w 21 innych państwach europejskich;
  • Michael Capponi, założyciel i prezes organizacji humanitarnej Global Empowerment Mission (GEM), obecnej w Ukrainie od drugiego dnia rosyjskiej agresji, gdzie oprócz niesienia bieżącej pomocy, zaangażowała się również m.in. w odbudowę Buczy pod Kijowem (program "Nadzieja dla Buczy") oraz dostarczanie wody pitnej i artykułów pierwszej potrzeby ofiarom powodzi spowodowanej zniszczeniem tamy w Kachowce;
  • Brock D. Bierman, prezes organizacji charytatywnej "Ukraine Focus" z Waszyngtonu, która dociera z bezpośrednią pomocą do społeczności lokalnych na terenie całej Ukrainy we współpracy z ukraińskimi władzami na wszystkich szczeblach administracji publicznej;
  • Shams Asadi, Komisarz ds. Praw Człowieka i kierowniczka miejskiego Biura ds. Praw Człowieka w Wiedniu, której zadaniem jest wielopoziomowe zarządzanie kwestiami dotyczącymi praw człowieka a także ich promocja i budowanie kompetencji w zakresie w administracji lokalnej oraz edukacja na temat praw człowieka;
  • Oksana Savytska, wiceprezeska Ukraińskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, doradczyni ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy;
  • Eoin O’Shea, dyplomowany psycholog kliniczny i główny doradca ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego w DIGNITY – Duńskim Instytucie Przeciw Torturom, konsultant lokalnych organizacji partnerskich DIGNITY – w tym Grupy ds. Ochrony Praw Człowieka w Charkowie (KHPG) – udzielający wsparcia ich pracownikom, by mogli skutecznie nieść pomoc w obliczu stojących przed nimi wyzwań;
  • Jean-Christophe Bonis, założyciel Team4ua i HIT (Humanitarian Innovative Technologies), globalnej fundacji humanitarnej, której misją jest wykorzystanie przełomowych technologii w reagowaniu na kryzysy humanitarne. Jest twórcą idei zastosowania technologii druku 3D do odbudowy domów i budynków zniszczonych w trakcie działań wojennych w Ukrainie, którego pierwszym przykładem jest ukończony już projekt odbudowy szkoły we Lwowie.

Program szczytu koncentruje się wokół następujących ścieżek tematycznych: pomoc humanitarna, opieka zdrowotna, sprawiedliwość, dezinformacja i odbudowa.

Wykaz patronów wydarzenia na stronie oraz program wydarzenia.

Artykuł sponsorowany przez Fundację „World For Ukraine”

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Artykuł sponsorowany