Dziennik Ustaw - rok 1991, nr 49 z dnia 1991-06-11

Dziennik Ustaw - rok 1991, nr 49 z dnia 1991-06-11

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 049 poz. 214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.  / Rada Ministrów /

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 049 poz. 215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.  / Rada Ministrów /

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 049 poz. 216

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.  / Minister Finansów /

Narzędzia