Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 83, poz. 930

Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 83, poz. 930
Status aktu prawnegoUchylony
Data wydania1999-09-10
Data wejscia w życie1999-10-17
Data obowiązywania1999-10-17
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułUstawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Organ wydającySejm
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Dziennik Ustaw nr 83 z 1999 roku - pozostałe dokumenty:
Narzędzia