Dla kogo

Osoby, które poniosły w 2006 roku wydatki na kluby sportowe

Sposób odliczania

Od dochodu

Limity

W wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Opis

Od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.

Podstawa prawna

art. 26d Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę