Notowania

PIT 2019: do kiedy złożyć PIT-28?

Na każdym podatniku w Polsce ciąży obowiązek corocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym. Indywidualni przedsiębiorcy i osoby uzyskujące dochód z najmu wypełnią PIT-28.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wojciech Strozyk/REPORTER)
PIT-28 wypełniają drobni przedsiębiorcy i osoby uzyskujące dochód z najmu

PIT-28 złożyć powinny osoby rozliczające się z urzędem skarbowym drogą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2019 roku termin składania formularza PIT-28 upływa 31 stycznia.

Co to jest PIT-28?

PIT-28 to deklaracja podatkowa, na podstawie której swoje sprawozdanie składają przed urzędem skarbowym podatnicy rozliczający się według metody ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałtem tego typu nazywany jest uproszczony sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Chodzi jednak o działalność indywidualną lub spółkę osobową. Podatnicy rozliczający się z fiskusem drogą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania dochodów ani korzystania z niektórych ulg, na przykład prorodzinnej. W formularzu PIT-28 można natomiast ująć składki ZUS.

PIT-28 – dla kogo w 2019 roku?

Formularz PIT-28 w 2019 roku wypełnią osoby, które w ciągu roku podatkowego prowadziły działalność gospodarczą indywidualnie lub jako spółka osobowa i zgłosiły do urzędu skarbowego zamiar rozliczenia się drogą ryczałtu ewidencjonowanego. Poza tym do złożenia PIT-28 zobowiązane są osoby uzyskujące przychód z racji podnajmu, najmu, poddzierżawy i innych tego rodzaju umów.

PIT-28 a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub jako spółka osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), rozliczają PIT-28 dla wyznaczonych stawek. Podatników wykonujących wolne zawody obowiązuje stawka 20 proc. dochodu, świadczących usługi doradcze dotyczące oprogramowania lub sprzętu – 17 proc., a prowadzących działalność produkcyjną lub usługi budowlane – 5,5 proc. Najniższe stawki dotyczą podatników rozliczających w PIT-28 dochód z działalności handlowej (3 proc.) i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (2 proc.).

W momencie, gdy przedsiębiorca prowadzi zróżnicowaną działalność, powinien zastosować się do kilku stawek.

PIT-28 - najem i dzierżawa

W 2019 roku podatnicy rozliczający się w formularzu PIT-28 z dochodu z tytułu wynajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy i tym podobnych, zastosują stawkę 8,5 proc. od uzyskanego przychodu w roku podatkowym, jeśli nie przekroczy on 100 tys. zł. Jeżeli kwota zostanie przekroczona, stawka dla nadwyżki przychodów powyżej 100 tys. zł wzrasta do 12,5 proc. Odpłatne zbycie praw majątkowych albo nieruchomości jako środka trwałego czy części majątku opodatkowane jest w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. od przychodu.

Terminy rozliczenia PIT-28

PIT-28 należy złożyć do końca stycznia każdego roku. W rozliczeniu za rok 2018 formularz musi zostać dostarczony do właściwego urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 roku.

Należy jednak pamiętać o wcześniejszym dotrzymaniu innych terminów podczas roku podatkowego. Podatnik chcący rozliczyć się drogą ryczałtu według PIT-28 powinien złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20 stycznia danego roku, a następnie w dniu założenia własnej działalności gospodarczej (najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu). W przypadku osób uzyskujących dochód z racji najmu lub dzierżawy złożenie oświadczenia powinno nastąpić do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu otrzymania pierwszego dochodu albo do końca roku, gdy miesiącem tym jest grudzień.

Tagi: rozliczenie podatkowe, porady, podatki, pit 2019
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz