Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
CHE
|

Ulga na internet w rocznej deklaracji podatkowej

38
Podziel się:

Jedną z ulg możliwych do zastosowania podczas rozliczania rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych jest ulga internetowa. Dzięki niej podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodów (przychodów w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatków na wykorzystywanie internetu.

Ulga na internet w rocznej deklaracji podatkowej
Ulga na internet w rocznej deklaracji podatkowej (Pixabay)

Kto może skorzystać?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 6a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. (dalej: PDOFizU) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm. (dalej: RyczałtU) z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby rozliczające się z podatku:

·      ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynikającego z przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, z wynajmu prywatnego oraz ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (art. 6 ust. 1, 1a i 1d RyczałtU);

·      na zasadach określonych w PDOFizU z wyłączeniem podatników opłacających:

o  podatek od należności licencyjnych (art. 29 PDOFizU);

o  podatek od dochodów z odsetek, źródeł nieujawnionych i innych (art. 30 PDOFizU);

o  zryczałtowany podatek wg stawki 19% (art. 30a PDOFizU);

o  podatek 19% od zbycia udziałów i instrumentów finansowych (art. 30b PDOFizU);

o  podatek liniowy (art. 30c PDOFizU);

o  podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca PDOFizU).

Wysokość i okres korzystania z ulgi

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6a PDOFizU wydatki ponoszone z tytułu użytkowania internetu podlegające odliczeniu przez podatnika nie mogą przekraczać w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z odliczenia podatnik może korzystać jedynie przez kolejno po sobie następujące 2 lata podatkowe, o ile wcześniej nie korzystał już z tej ulgi (art. 26 ust. 6h PDOFizU).

Udokumentowanie ulgi

Aby móc skorzystać z ulgi należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na użytkowanie internetu, zawierające zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt. 4 PDOFizU:

·      dane identyfikujące kupującego;

·      dane sprzedającego;

·      rodzaj zakupionej usługi;

·      kwotę zapłaty.

Przy czym powyższym dokumentem nie musi być faktura, może to być także np. potwierdzenie przelewu oraz umowa, w której są wyszczególnione świadczone usługi.

Takie stanowisko możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.9.2012 r. IBPBII/1/415-596/12/HK:

“Z powyższego wynika, iż dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku tytułem użytkowania sieci Internet może więc być: faktura, rachunek, potwierdzenie przelewu oraz każdy inny dowód zawierający dane, o których mowa w pkt 4. powołanego powyżej przepisu.”

Usługi łączone

Bardzo ważne jest także, aby z dokumentów wynikała jednoznacznie kwota poniesionych wydatków na korzystanie z internetu. Nie zostaną zaaprobowane przez organy skarbowe między innymi dokumenty wykazujące wspólną opłatę za różne usługi, a w tym internet. Na przykład, jeśli na fakturze zostanie wykazana jedna kwota za korzystanie z abonamentu na telefon komórkowy, a w tym abonamencie jest także zawarty pakiet internetu, to podatnik nie skorzysta z odliczenia.

Jest to potwierdzone w stanowisku organów podatkowych, między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12.9.2008 r. IPPB1/415-833/08-2/TS:

“Z wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci Internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem Internetu.

Skoro Wnioskodawczyni nie jest w stanie ustalić, ani tym bardziej udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez Jej dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może ona odliczyć kwoty tychże wydatków od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.”

Internet mobilny i internet w telefonie

Odliczeniu podlegają wydatki nie tylko na internet stacjonarny, ale także na internet mobilny oraz internet w telefonie, o ile kwota wydatków na internet jest wyodrębniona, tak jak to zostało opisane powyżej.

Potwierdza to odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację poselską nr 11597 z 19.10.2009 r. w sprawie ulgi na internet:

“W ocenie resortu finansów brzmienie wyżej przytoczonego przepisu nie ogranicza prawa do omawianej ulgi wyłącznie do podatników korzystających z Internetu poprzez stałe łącze. W konsekwencji z ulgi tej mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych.”

Łączne wykorzystanie ulgi przez małżonków

Zgodnie z orzecznictwem sądów w przypadku małżeństw nie ma znaczenia, który małżonek otrzymuje faktury - oboje mają takie samo prawo do dokonania odliczenia. Także w sytuacji, jeśli koszty na wydatkowanie internetu przekroczą limit odliczenia dla jednego podatnika, to drugi małżonek może dokonać odliczenia pozostałej kwoty do wysokości limitu.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 3.12.2013 r. I SA/Bd 803/13:

“Nie ma przy tym znaczenia, na którego z małżonków - podatników została wystawiona faktura oraz to, że jeden z małżonków nie uzyskiwał dochodu, jeżeli małżonkowie użytkowali sieć internetową i ponosili z tego tytułu wydatki ze wspólnego majątku.”

Wyrok WSA w Kielcach z 18.08.2011 r. I SA/Ke 321/11:

“Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania zarówno B K jak i L K użytkowali sieć internetową i oboje ponosili ciężar ekonomiczny spornego wydatku, to konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość odliczenia poniesionych wydatków przez obojga małżonków. Nie należy bowiem zapominać, że rozwiązanie wprowadzone w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a polegające na możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego, uzasadnione jest charakterem małżeństwa (rodziny), który przejawia się również w tym, że stanowi ono, jak w niniejszej sprawie, ekonomiczną jedność. Ta ekonomiczna jedność małżonków uzasadnia właśnie przyznanie im obojgu możliwości skorzystania z odliczenia opisanego w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy podnieść, że Sąd nie podziela stanowiska, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z "ulgi internetowej" drugiego z nich, w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.”

Wyłączenia

Ważne jest też, aby zgodnie z art. 26 ust. 13a PDOFizU wydatki na internet:

·      nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

·      nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c PDOFizU;

·      nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

·      nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wykazanie ulgi w deklaracji podatkowej

Ulga internetowa odliczana jest od:

·      dochodu - przez podatników opodatkowanych według skali podatkowej (art. 26 ust. 1 pkt. 6a PDOFizU);

·      przychodu - przez podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1. RyczałtU).

Kwotę wydatków na użytkowanie z internetu należy wykazać w PIT/O w poz. 29 - wydatki podatnika oraz w poz. 30 - wydatki małżonka, a następnie dodać do pozostałych odliczeń z części B i wykazać odpowiednio w poz. 38 i 39.

Następnie sumę odliczeń wykazaną w poz. 38 i 39 PIT/O należy przenieść odpowiednio do:

·      poz. 198 i 198 deklaracji PIT-36;

·      poz. 108 i 109 deklaracji PIT-37;

·      poz. 75 deklaracji PIT-28.

autor: Adam Giedrojć,  Legalis Księgowość Kadry Biznes

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
ulga na internet
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Legalis
KOMENTARZE
(38)
Bzdury tu pis...
3 lata temu
Wierutne bzdury tutaj piszą. Ulga internetowa przysługuje tylko przez 2 lata, rok po roku, raz w życiu podatnika, to znaczy, że jak odpisałeś Internet w PIT 2005 i 2006 to już do końca życia już nie możesz tego zrobić ponownie.
Boo
3 lata temu
Później przychodzi człowiek po lekturze takiego "artykułu" do urzędu i zdziwiony, że żadna ulga mu nie przysługuje. Piszcie rzetelnie o przepisach prawa, bo wprowadzacie ludzi w błąd.
Zbysio
3 lata temu
Po pierwsze odliczenie od dochodu a nie od podatku a to znaczy, że kilkanaście procent tej kwoty ubędzie z podatku. Druga sprawa to, że ulgę można odliczyć tylko dwa razy w dwóch kolejnych następujących po sobie latach pod warunkiem, że nigdy wcześniej się takiej ulgi interentowej nie odliczało. A więc strasznie wielkie wielkie wielkie pieniądze. :)
cvbc
3 lata temu
Uczniowie i nauczyciele, a być może wszyscy, którzy zostali skazani na pracę zdalną powinni mieć możliwość odliczenia wszelkich opłat za Internet bez żadnego limitu.
nbnm
3 lata temu
"Zgodnie z orzecznictwem sądów w przypadku małżeństw nie ma znaczenia, który małżonek otrzymuje faktury - oboje mają takie samo prawo do dokonania odliczenia. " To idźcie z tymi informacjami do US Łódź-Górna. Ja imałem z tym urzędem nieprzyjemności bo nie spodobało im się, że faktury były wystawione na mnie i żonę, ja odliczałem ale opłacała ze wspólnego rachunku żona i jej dane były na przelewach. I działo się to już po tych wyrokach sądowych, które cytujecie.
...
Następna strona