Money.pl

Portfel

Użytkownik: BadSantaClaus, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 254780

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   67,82% portfela
Astarta holding plc (AST) 30300 1000,00 81.50 30.30 4739 -62,82 -51200,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 276375 2500,00 104.10 110.55 4883 6,20 16125,00
Mci capital asi sa (MCI) 201000 10000,00 8.60 20.10 4739 133,72 115000,00
Mercor sa (MCR) 21900 1000,00 19.40 21.90 4739 12,89 2500,00
Tauron pe sa (TPE) 35880 8000,00 5.12 4.49 4883 -12,40 -5080,00
OFE   16,68% portfela
Pocztylion 139095 4500,00 26.37 30.91 4905 17,22 20430,00
Gotówka   15,50% portfela
Gotówka 129215 - - - - - -
16,11 97775,00

Aktualnie posiadany kapitał: 606775,00 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 704550,00 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 742871,00 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 840646,00 PLN