Money.pl

Portfel

Użytkownik: CIERPLIWY GRACZ, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 12412

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   53,57% portfela
Grupa azoty sa (ATT) 4,90% 32.00 39.58 3793 23,69
Boryszew sa (BRS) 36,50% 0.81 5.36 3781 561,73
Pko bp sa (PKO) 12,17% 39.45 26.21 3990 -33,56
Gotówka   46,43% portfela
Gotówka 46,43% - - - -
92,75