Money.pl

Portfel

Użytkownik: teoretyk-praktyk, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5222

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
TFI   88,75% portfela
Investor Top 25 Małych Spółek 2377.72 8,37 404.9500 284.0300 4267 -29,86 -1012,27
ESA Akcji 72.47 0,21 416.7300 352.4200 4304 -15,43 -13,23
Gotówka   11,25% portfela
Gotówka 310.51 - - - - - -
-29,51 -1025,51

Aktualnie posiadany kapitał: 3475,70 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 2450,19 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -21,84 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: -1047,35 PLN