Money.pl

Portfel

Użytkownik: modliszka, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 33943

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   6,35% portfela
Police sa (PCE) 6,35% 7.04 12.25 4162 74,01
Gotówka   93,65% portfela
Gotówka 93,65% - - - -
74,01