Money.pl

Portfel

Użytkownik: modliszka, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 34892

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   6,56% portfela
Police sa (PCE) 6,56% 7.04 12.70 4664 80,40
Gotówka   93,44% portfela
Gotówka 93,44% - - - -
80,40