Money.pl

Portfel

Użytkownik: smooth, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 77358

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   43,44% portfela
Airway medix sa (AWM) 0,44% 1.24 0.40 2026 -68,16
British automotive holding sa (BAH) 0,52% 0.86 0.56 1283 -34,58
Bowim sa (BOW) 4,99% 3.14 9.58 2165 205,11
Capitea sa (GBK) 0,62% 13.18 3.76 1896 -71,47
Idm sa (IDM) 0,00% 2.56 0.76 2727 -70,31
Inc sa (INC) 0,02% 15.37 1.65 3327 -89,27
Larq sa (LRQ) 0,03% 6.10 1.12 1270 -81,56
Medicalgorithmics sa (MDG) 0,47% 24.83 7.20 1299 -71,00
Ml system sa (MLS) 3,28% 26.79 59.80 1062 123,19
Mostostal zabrze sa (MSZ) 2,26% 0.76 1.94 1097 154,17
Pcc exol sa (PCX) 1,65% 5.54 3.19 782 -42,46
Pjp makrum sa (PJP) 0,67% 14.22 8.10 986 -43,04
Pkn orlen sa (PKN) 0,91% 60.25 55.06 990 -8,61
Pko bp sa (PKO) 0,83% 25.17 22.68 2678 -9,90
Pzu sa (PZU) 3,93% 27.58 27.44 824 -0,49
Skotan sa (SKT) 0,70% 0.75 1.18 2742 58,66
Stalprodukt sa (STP) 1,98% 290.56 226.50 2511 -22,05
Tim sa (TIM) 5,33% 7.97 26.20 2791 228,77
Trakcja sa (TRK) 0,78% 1.56 1.65 732 5,51
Unimot sa (UNT) 9,82% 9.34 67.60 1476 623,26
Xtb dm sa (XTB) 4,20% 8.93 21.30 877 138,41
Akcje NewConnect   56,56% portfela
Aqua sa (AQA) 1,86% 5.53 9.72 3245 75,76
Auxilia sa (AUX) 0,76% 4.23 1.49 985 -64,81
Biomass energy project sa (BEP) 0,32% 1.80 0.44 2847 -75,56
Advanced graphene products sa (GPH) 0,38% 1.14 4.90 4157 329,82
Idh development sa (IDH) 47,27% 0.03 2.50 3636 8096,72
Sfd sa (SFD) 5,07% 0.52 2.81 3259 439,20
Telemedycyna polska sa (TMP) 0,92% 1.51 0.92 867 -39,49
175,29