Money.pl

Portfel

Użytkownik: smooth, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 80277

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   49,06% portfela
Airway medix sa (AWM) 0,25% 1.24 0.27 2467 -78,57
British automotive holding sa (BAH) 0,45% 0.86 0.60 1724 -30,63
Bowim sa (BOW) 3,34% 3.14 7.77 2606 147,46
Capitea sa (GBK) 0,51% 13.18 3.76 2337 -71,47
Idm sa (IDM) 0,00% 2.56 0.69 3168 -73,05
Inc sa (INC) 0,03% 15.37 2.90 3768 -81,14
Larq sa (LRQ) 0,03% 6.10 1.48 1711 -75,74
Medicalgorithmics sa (MDG) 2,09% 24.83 38.75 1740 56,06
Ml system sa (MLS) 3,62% 26.79 79.70 1503 197,46
Mostostal zabrze sa (MSZ) 3,20% 0.76 3.31 1538 334,56
Pcc exol sa (PCX) 1,30% 5.54 3.04 1223 -45,16
Pjp makrum sa (PJP) 0,98% 14.22 14.40 1427 1,26
Orlen sa (PKN) 0,88% 60.25 64.46 1431 6,99
Pko bp sa (PKO) 1,12% 25.17 37.06 3119 47,23
Pzu sa (PZU) 4,69% 27.58 39.52 1265 43,32
Stalprodukt sa (STP) 1,74% 290.56 241.00 2952 -17,06
Tim sa (TIM) 7,92% 7.97 47.10 3232 491,03
Trakcja sa (TRK) 0,55% 1.56 1.39 1173 -10,90
Unimot sa (UNT) 10,93% 9.34 91.00 1917 873,62
Xtb dm sa (XTB) 5,41% 8.93 33.22 1318 271,84
Akcje NewConnect   50,94% portfela
Aqua sa (AQA) 1,52% 5.53 9.60 3686 73,59
Auxilia sa (AUX) 0,55% 4.23 1.31 1426 -69,06
Biomass energy project sa (BEP) 0,14% 1.80 0.24 3288 -86,47
Advanced graphene products sa (GPH) 0,11% 1.14 1.66 4598 45,61
Idh development sa (IDH) 42,53% 0.03 2.72 4077 8818,03
Sfd sa (SFD) 5,07% 0.52 3.40 3700 552,42
Telemedycyna polska sa (TMP) 1,02% 1.51 1.23 1308 -18,66
236,96