Money.pl

Portfel

Użytkownik: wasylienko, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9649

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   2,07% portfela
Grupa azoty sa (ATT) 0,04% 14.61 24.56 5081 68,10
Boryszew sa (BRS) 0,01% 1.16 5.66 5060 387,93
Coal energy sa (CLE) 0,00% 27.00 1.39 4283 -94,87
Cognor holding sa (COG) 0,01% 2.42 7.26 5036 200,00
Fasing sa (FSG) 0,02% 17.38 13.20 5082 -24,05
Gpw sa (GPW) 1,60% 42.39 36.50 4280 -13,89
Kogeneracja sa (KGN) 0,06% 80.10 36.30 4283 -54,68
Polenergia sa (PEP) 0,14% 22.85 78.70 5345 244,42
Unicredit spa (UCG) 0,18% 9.75 99.80 5081 923,59
Gotówka   97,93% portfela
Gotówka 97,93% - - - -
-4,51