Money.pl

Portfel

Użytkownik: wasylienko, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8600

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   2,03% portfela
Grupa azoty sa (ATT) 0,07% 14.61 40.62 4567 178,03
Boryszew sa (BRS) 0,01% 1.16 5.70 4546 391,38
Coal energy sa (CLE) 0,00% 27.00 1.28 3769 -95,26
Cognor holding sa (COG) 0,01% 2.42 4.01 4522 65,70
Fasing sa (FSG) 0,02% 17.38 13.10 4568 -24,63
Gpw sa (GPW) 1,63% 42.39 37.14 3766 -12,38
Kogeneracja sa (KGN) 0,04% 80.10 22.30 3769 -72,16
Polenergia sa (PEP) 0,16% 22.85 93.00 4831 307,00
Unicredit spa (UCG) 0,08% 9.75 44.35 4567 354,92
Gotówka   97,97% portfela
Gotówka 97,97% - - - -
-6,65