Money.pl

Portfel

Użytkownik: Bankier_7, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5787

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   13,75% portfela
Gtc sa (GTC) 2,11% 20.15 6.26 5174 -68,94
Police sa (PCE) 4,80% 14.68 10.70 5174 -27,10
Skotan sa (SKT) 6,84% 1.70 1.22 4820 -28,24
Gotówka   86,25% portfela
Gotówka 86,25% - - - -
-39,96