Money.pl

Portfel

Użytkownik: Bankier_7, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4831

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   31,04% portfela
Globe trade centre sa (GTC) 2,46% 20.15 9.13 3861 -54,70
Grupa lotos sa (LTS) 19,38% 12.17 86.44 3861 609,73
Police sa (PCE) 5,31% 14.68 14.80 3861 0,83
Skotan sa (SKT) 3,90% 1.70 0.87 3507 -48,82
Gotówka   68,96% portfela
Gotówka 68,96% - - - -
47,55