Money.pl

Portfel

Użytkownik: Bankier_7, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4898

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   31,18% portfela
Globe trade centre sa (GTC) 2,53% 20.15 9.43 4040 -53,21
Grupa lotos sa (LTS) 20,37% 12.17 91.04 4040 647,50
Police sa (PCE) 4,80% 14.68 13.40 4040 -8,71
Skotan sa (SKT) 3,49% 1.70 0.78 3686 -54,12
Gotówka   68,82% portfela
Gotówka 68,82% - - - -
48,53