Money.pl

Portfel

Użytkownik: Bankier_7, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5350

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   30,39% portfela
Globe trade centre sa (GTC) 1,96% 20.15 7.20 4773 -64,27
Grupa lotos sa (LTS) 14,13% 12.17 62.44 4773 412,67
Police sa (PCE) 4,44% 14.68 12.25 4773 -16,54
Skotan sa (SKT) 9,87% 1.70 2.18 4419 28,24
Gotówka   69,61% portfela
Gotówka 69,61% - - - -
43,08