Money.pl

Portfel

Użytkownik: Bankier_7, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4799

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   32,18% portfela
Gtc sa (GTC) 2,39% 20.15 9.02 3796 -55,24
Grupa lotos sa (LTS) 20,72% 12.17 94.00 3796 671,80
Police sa (PCE) 5,94% 14.68 16.85 3796 14,80
Skotan sa (SKT) 3,13% 1.70 0.71 3442 -58,24
Gotówka   67,82% portfela
Gotówka 67,82% - - - -
55,55