Money.pl

Portfel

Użytkownik: km00, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3842

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   44,97% portfela
Enea sa (ENA) 44,97% 5.19 10.05 555 93,64
Gotówka   55,03% portfela
Gotówka 55,03% - - - -
93,64