Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

PIT zerowy — co to jest i jak go rozliczyć?

8
Podziel się:

PIT zerowy to załącznik do właściwej deklaracji. Zawarte w nim dane informują urząd skarbowych o wszelkich ulgach i odliczeniach przysługujących podatnikowi.

PIT zerowy służy wykazaniu przysługujących podatnikowi ulg
PIT zerowy służy wykazaniu przysługujących podatnikowi ulg (EAST NEWS)

PIT zerowy to załącznik do właściwej deklaracji podatkowej, w którym wykazywane są przysługujące podatnikowi ulgi i rozliczenia. PIT-O rozliczany jest według zawartych w rubrykach informacji i oznaczany numerem, który wpisywany jest do deklaracji docelowej.

Co to jest PIT zerowy?

PIT zerowy to załącznik do właściwej deklaracji podatkowej. Służy wykazaniu przez podatnika należnych mu ulg i odliczeń z wyłączeniem ulg budowlanych.

PIT zerowy w rzeczywistości opisany jest literą "O" i w systemie podatkowym funkcjonuje jako PIT-O. Nie jest autonomiczną deklaracją, dlatego powinien zostać dołączony do formularza właściwego opodatkowaniu podatnika. PIT-O załącza się do formularza PIT-37, formularza PIT-36, i formularza PIT-28. Pozostałe deklaracje nie uwzględniają ulg wykazywanych w PIT-O. Jeśli podatnik wypełnia załącznik PIT-O, powinien zaznaczyć to wyraźnie we właściwej deklaracji: podać numer załącznika lub kilku załączników oraz ich liczbę.

Jak rozliczyć załącznik PIT-O?

PIT-O należy rozliczyć, wpisując odpowiednie dane osobowe podatnika, kwoty przysługujących ulg, a także dane ewentualnego obdarowanego przy ofiarowanej w roku podatkowym darowiźnie czy dzieci w przypadku ulgi na dziecko.

Druk PIT-u zerowego tak jak inne deklaracje posiada sekcje oznaczone kolejnymi literami alfabetu, a także rubryki wymagające uzupełnienia, którym odpowiadają kolejne liczby. Już na początku należy podać numer identyfikacyjny podatnika oraz małżonka (przy rozliczeniu wspólnym). Ważne, aby w okienku nr 4 podać numer załącznika, który później zostanie przeniesiony do właściwej deklaracji. To przydatne, zwłaszcza gdy załączonych druków PIT-O jest kilka. Część A druku przeznaczona jest do wpisania danych rozliczającej się osoby.

Właściwe rozliczenie PIT-u zerowego następuje w sekcjach B i C. Część B poświęcona jest odliczeniom od dochodu/przychodu. Mowa o odliczeniach z racji:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa i kultu religijnego, a także cele charytatywne i opiekuńcze,
  • wydatków rehabilitacyjnych i na rzecz ułatwienia wykonywania czynności życiowych,
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, o ile nie zostały potrącone przez płatnika, a zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,
  • korzystania z internetu w lokalu zamieszkania (kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł),
  • wydatków na zakup nowych technologii (rubryka nie jest wypełniana przez podatników rozliczających się w formularzu PIT-28),
  • wpłaty środków na konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE.

W części B załącznika PIT-O można wpisać także inne, niewymienione wcześniej odliczenia, które określa ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Dotyczy to również części C.

W sekcji C załącznika zerowego podatnik podaje informacje o przysługujących mu odliczeniach od podatku. Chodzi o:

  • ulgę z racji wykształcenia uczniów lub zatrudnienia pracowników w celu kształcenia zawodowego (przysługuje na podstawie decyzji odpowiednich organów),
  • składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy aktywizacyjnej zawartej między podatnikiem prowadzącym gospodarstwo domowe a osobą bezrobotną,
  • ulgę na dziecko (nie dotyczy podatników PIT-28).

Wypełniając sekcje B i C druku PIT-O należy zwrócić uwagę na informacje pod ich tytułami. Notatki te określają bowiem limity kwot odliczeń dla poszczególnych deklaracji PIT.

Ulgi różnego rodzaju mogą być umieszczone w tym samym formularzu. Jeśli jednak nie mieszczą się w jednym druku, należy wypełnić kolejny załącznik, opisać go numerem, a także literą kontynuowanej sekcji. W przypadku części B lub C obowiązkiem podatnika jest również wpisanie wszystkich danych identyfikacyjnych, także współmałżonka przy rozliczeniu wspólnym. Sekcje D i E wymagają jedynie numeru NIP lub PESEL.

PIT zerowy – do kiedy złożyć?

PIT zerowy należy złożyć w zależności od właściwej deklaracji do końca stycznia lub kwietnia w roku następującym po rozliczanym roku podatkowym.

Dla formularzy PIT-37 i PIT-36 będzie to ostatni dzień roboczy kwietnia, a więc w rozliczeniu za rok 2018 termin złożenia PIT-u zerowego przypadnie na 30 kwietnia 2019 roku. Osoby rozliczające się z urzędem skarbowym w deklaracji PIT-28, zobowiązane są do złożenia załącznika do ostatniego dnia roboczego stycznia, czyli odpowiednio do 31 stycznia 2019 roku.

Dostarczenie PIT-O po terminie nie wpływa negatywnie na przysługujące podatnikowi ulgi, ale pozbawia go możliwości preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Spóźniony PIT zerowy należy dołączyć do korekty i złożyć jak najszybciej we właściwym urzędzie skarbowym.

PIT zerowy w rozliczeniu z małżonkiem

Tak, jak zostało wspomniane, istnieje możliwość złożenia jednego załącznika PIT-O przez małżonków, gdy ci rozliczają się z fiskusem wspólnie. W tej sytuacji w druku powinny znaleźć się dane ich obojga. Podobny wymóg dotyczy sytuacji, gdy współmałżonkowie składają osobne zeznania podatkowe, ale przysługują im te same odliczenia. Oznacza to, że mimo iż wypełniają dwa PIT-y zerowe, są zobowiązani do wpisania danych drugiego małżonka.

PIT zerowy w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. podatników obowiązuje nowy wzór dokumentu PIT/O. Załącznik w wersji 23 dotyczy odliczeń od podatku i odliczeń od dochodu w roku podatkowym 2018.

Ulga termomodernizacyjna za 2019 r. (PIT 2020)

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej, czyli ulgi termomodernizacyjnej na ocieplenie domu. Chodzi tu o możliwość odliczenia od dochodu uzyskanego w 2019 r. wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych przez podatników będących współwłaścicielami lub właścicielami danego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Odliczenie w wysokości 23 proc. dotyczy wydatków poniesionych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. – taką ulgę należy wykazać w załączniku PIT/O, a także w odpowiedniej deklaracji podatkowej PIT 2020, a więc za 2019 rok. Będą to deklaracje PIT-37, PIT-36 dla skali podatkowej, PIT-36L dla podatku liniowego, a także PIT-28 dla ryczałtu ewidencjonowanego.

Należy pamiętać, że ulgi termomodernizacyjnej nie rozlicza się jeszcze w PIT/O za 2018 rok.

porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(8)
tadek
3 lata temu
Jak nie masz pojęcia co piszesz to nie pisz nic. nie wprowadzaj ludzi w bład.
Mojmira
5 lata temu
Bzdura całkowita. PIT zerowy to nie to samo co PIT-O. PIT zerowy to deklaracja, która zawiera zerowe dochody. Trzeba taką złożyć np. rozliczając podatek za granicą, jako dowód że w Polsce się nie miało dochodów. PIT-O to PIT y odliczeniami opisanymi w tym artykule.
Jaga
6 lat temu
Kto to pisał? To nie PIT 0 (zero ) tylko PIT -O (o) ODLICZENIA
co to ma byc
6 lat temu
Kto to widział! Ulga na kota? :o
odlicz kota w...
6 lat temu
Moja siostra odliczyła sobie od podatku ulgę na kota.