Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-O

Druk PIT/O stanowi załącznik do jednego z podstawowych zeznań podatkowych - PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Za jego pośrednictwem podatnik informuje o ulgach i odliczeniach, z których chce skorzystać. Wystarczy, że wprowadzi obliczoną kwotę.

Na formularzu PIT/O może pojawić się:

  • ulga na internet;

  • ulga prorodzinna;

  • ulga na darowiznę (m.in. na cele kultu religijnego, na organizację pożytku publicznego, krwiodawstwo);

  • ulga na cele rehabilitacyjne i związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych;

  • ulga podatkowa IKZE;

  • ulga abolicyjna;

  • ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie ich celem przygotowania zawodowego;

  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej;

Liczbę złożonych załączników PIT/O należy wskazać w deklaracji podatkowej. W przypadku korzystania z wielu ulg, podatnik składa kolejny formularz i określa go odpowiednim numerem.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę