Słownik terminów

Akcjonariusz

Akcjonariusz
Termin Akcjonariusz
Opis współwłaściciel spółki akcyjnej, posiadacz akcji spółki.
   
Terminy powiązane - 'Akcjonariusz'
Termin Fragment opisu
Akcja papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki...
Akcja imienna akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem...
Dywidenda dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego...
Prawo do akcji (PDA) prawo majątkowe, przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do...
Prawo poboru (PP) umożliwia co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy...
Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) mogą w nim brać udział wszyscy posiadacze akcji danej spółki. Każdy z...