Słownik terminów

Aport

Aport
Termin Aport
Opis świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do spółki kapitałowej w postaci niepieniężnej