Słownik terminów

Arbitraż

Arbitraż
Termin Arbitraż
Opis łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów wartościowych. Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego samego produktu na różnych rynkach lub na tym samym rynku, ale pod różnymi postaciami. W przypadku, gdy owa różnica jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor kupując produkt na rynku tańszym, a sprzedając na droższym osiąga zysk.
   
Terminy powiązane - 'Arbitraż'
Termin Fragment opisu
Bessa (inaczej rynek niedźwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu...
FIRMA nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo;...
GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu...
Makler giełdowy osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i...
RYNEK wszystkie transakcje kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika...
Rynek pierwotny obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji...
Warrant subskrypcyjny dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający...
WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na...