Słownik terminów

Auto-casco

Auto-casco
Termin Auto-casco
Opis Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.